MINNEORD

Artikkel

Nils Erik Foss

Nils Erik sovnet stille inn 13.7. 2015 76 år gammel. Dagene før hadde han tilbrakt på hytta i Valdres sammen med storfamilien og vært i relativt fin form. Den siste tiden hadde han opplevd skrantende helse. Vi har mistet en kjær kollega og god venn.

Nils Erik ble født i Lier i 1938 og tok artium ved Drammen Latinskole i 1957. Han studerte medisin i Bonn, tok eksamen i 1964, med norsk tilleggseksamen samme år. Turnustjenesten ble utført ved Sarpsborg sykehus og i Vikna legedistrikt. Deretter fulgte ett år som vikar for distriktslegen samme sted.

Utdanningen i indremedisin startet i 1968 ved Medisinsk avdeling, Drammen sykehus. Han ble godkjent spesialist i indremedisin i 1974 og arbeidet ved Medisinsk avdeling A, Rikshospitalet før han ble spesialist i gastroenterologi i 1979. Samme år ble han tilsatt som indremedisiner ved Lier sykehus. Denne hjemmelen ble overført til Medisinsk avdeling, Buskerud sentralsykehus i 1986. Han ble dermed den femte overlegen ved avdelingen.

På merittlisten står ti publikasjoner om forskjellige indremedisinske emner. Den brede medisinske erfaringen gjorde ham til en svært nyttig medarbeider for avdelingen. Han påtok seg oppgaven å lede dens virksomhet innen endokrinologi og diabetes, noe han utførte på en fremragende måte. Diabetesskole ble etablert, man startet med mangeinjeksjonsbehandling og senere også med insulinpumper. Diabetesforum for pasienter og leger holdt årlige møter med stor deltakelse. Gravide diabetikere ble fulgt nøye gjennom hele svangerskapet. For innsatsen har han blitt hedret med Diabetesforbundets gullnål.

Nils Erik var alltid blid og glad og bidro sterkt til å skape en hyggelig tone ved avdelingen. Han var svært flink til å ta seg av nyansatte, undervise utdanningskandidater og samarbeide med alle personalgrupper.

Han var en omsorgsfull familiefar. Kona Marit, deres tre døtre, svigersønner og åtte barnebarn kom alltid i første rekke. Storfamilien samlet seg ofte på hytta i Valdres eller huset på Konglungen. Marit og Nils Erik reiste mye, ofte til fjernere himmelstrøk, og de var flinke til å benytte seg av nærliggende kulturtilbud. Medlemskapet i Lions Club strakte seg over 50 år. Få i Norge kan skilte med så lang fartstid i organisasjonen. Han var glad i sang og musikk og deltok i Frimurernes sangforening. På fester bidro han ofte med lystig sang og gode historier.

Han hadde en svært stor vennekrets som han gledet med sitt gode humør og milde vesen. Mange vil savne ham dypt.

Anbefalte artikler