Nytt kolesterol-senkende middel etter hjerteinfarkt?

Martine Rostadmo Om forfatteren
Artikkel

Tilleggsbehandling med ezetimib etter akutt hjerteinfarkt reduserer nivået av LDL-kolesterol, men reduserer ikke risikoen for å dø.

Ezetimib er et kolesterolsenkende middel som hemmer opptak av kolesterol fra tarmen. I en randomisert, dobbeltblind studie med om lag 18 000 pasienter med akutt hjerteinfarkt ble det undersøkt om behandling med ezetimib i tillegg til simvastatin reduserer risikoen for død, nye infarkter eller iskemisk hjerneslag (1).

Tilleggsbehandling med ezetimib ga lavere nivå av LDL-kolesterol i serum sammenliknet med behandling med simvastatin alene. Gruppen som fikk ezetimib, hadde en beskjeden reduksjon i risiko for nytt hjerteinfarkt og iskemisk hjerneslag, mens risikoen for død var den samme. Andel pasienter som avbrøt behandling på grunn av bivirkninger var lik i de to gruppene.

– Denne studien gir støtte til LDL-hypotesen, nemlig at å senke LDL-kolesterol-nivået til meget lave nivåer reduserer risikoen for alvorlige kardiovaskulære hendelser hos personer med akutt infarkt, uavhengig av medikament, sier førsteamanuensis Sameline Grimsgaard ved Institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet.

– Mange studiedeltakere var overvektige, forekomsten av kardiovaskulære risikofaktorer var høy og 84  % var menn med snittalder over 60 år. Resultatene vil derfor ha gyldighet for denne gruppen. Studiedesignet var godt og resultatene konsistente. Vi må forvente at studien vil utløse en diskusjon om hvordan vi bør behandle pasienter med akutt hjerteinfarkt, sier Grimsgaard.

Anbefalte artikler