Nettkurs for oppfølging av fedmeopererte

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Legeforeningen har publisert et nytt valgfritt nettkurs om overvekt, fedme og fedmekirurgi godkjent for videre- og etterutdanning i sju spesialiteter.

  Bjørn Nicolaisen er initiativtaker til nettkurset. Foto: privat
  Bjørn Nicolaisen er initiativtaker til nettkurset. Foto: privat

  Kurset er utviklet med bred forankring i fedmemiljøet. Initiativtaker og spesialist i allmennmedisin ved Nidaros legekontor i Trondheim Bjørn Nicolaisen, som også har jobbet ved senter for sykelig overvekt ved St Olavs hospital, forteller at han etter å ha diskutert ideen med professor Bård Kulseng ved St Olavs hospital, fremla den for Legeforeningen som stilte seg meget velvillig til prosjektet.

  – Bakgrunnen for å utarbeide kurset var at vi ønsket å bringe videre større kunnskap om fedmeoperasjoner og oppfølging av disse pasientene, forteller Nicolaisen.

  Allmennmedisin er primærmålgruppen. Ellers er kurset beregnet på faggruppene psykiatri, indremedisin, gastrokirurgi, generell kirurgi, fordøyelsessykdommer, fysikalsk medisin og rehabilitering og endokrinologi.

  Fastlegene er viktige

  Fastlegene er viktige

  – Fastlegene har en sentral rolle i oppfølgingen av fedmeopererte pasienter og et nettkurs vil kunne bidra til at man lettere holder seg oppdatert og får den nødvendige kunnskap om dette arbeidet. Også mange andre spesialiteter kommer i kontakt med fedmeopererte, og vil ha behov for kunnskap på området, påpeker Bjørn Nicolaisen.

  Professor Jøran Hjelmesæth ved Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, Sykehuset i Vestfold satt i redaksjonskomiteen for kurset. Han forteller at antall personer som fedmeopereres i Norge per år har økt fra svært få (< 50 – 100) før 2004, til omtrent 3 000 de siste årene, og, sier han, vi vet ikke hvor mange som opereres i utlandet.

  – Dette betyr at mange tusen nordmenn trenger grundig utredning og forberedelse før en eventuell operasjon, samt livslang oppfølging for å initiere og opprettholde gode levevaner og vektreduksjon, forebygge mangler på viktige vitaminer og mineraler og få hjelp til å takle andre fysiske (som lavt blodsukker, magesmerter, tarmslyng) og psykiske utfordringer etter behandlingen, sier Hjelmesæth.

  Viktig at leger tar kurset

  Viktig at leger tar kurset

  – Spesialisthelsetjenesten har en vesentlig rolle i behandlingsforløpet ved fedmekirurgi, men fastleger og annet helsepersonell må få hjelp til å oppdatere seg slik at de kan gi disse pasientene kunnskapsbaserte gode råd og oppfølging både i forkant og livslangt etter operasjonen i samarbeid med spesialisthelsetjenesten, understreker Jøran Hjelmesæth.

  Kurset går over totalt fire timer. Det er praktisk orientert og man følger kasus gjennom besøk hos fastlegen, fedmeoperasjon og oppfølging etterpå. Det tar for seg blant annet utredning, behandling, indikasjon for operasjon, de ulike fedmekirurgiske inngrep, postoperativ oppfølging, endringsmotivasjon og endringer i selvbildet ved vektnedgang.

  Omfattende kurstilbud

  Omfattende kurstilbud

  Legeforeningens nettkursportal tilbyr 300 timer med poenggivende nettkurs for legers videre- og etterutdanning. Innholdet i kursene er gratis tilgjengelig etter at man er innlogget. Ønsker man kurspoeng og kursbevis, bestilles kursfaktura etter at man har tatt kursprøven.

  Les mer om nettkursene her: http://legeforeningen.no/nettkurs

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media