Meldte dødsfall

Artikkel

Pierre de Vibe 25.10. 1915 – 17.7. 2015

Nils Erik Foss 21.11. 1938 – 13.7. 2015

Per Nilssøn Helsingen 30.10. 1924 – 12.7. 2015

Arne Emil Schjøth 6.6. 1930 – 12.2. 2015

Leif Kolsaker 11.11. 1925 – 9.7. 2015

Einar Gjersøe 21.12. 1918 – 5.6. 2015

Anbefalte artikler