LES MER ...

Artikkel

Fra redaktøren

Vi vet lite om hva som skjer bak allmennlegens lukkede dører.

Av og til bør døren holdes på gløtt

Bak lukkede dører

Samhandling i praksis

Alle kommuner skal fra 2016 tilby såkalt øyeblikkelig hjelp-døgnopphold. Hensikten er å gi helsetjenester nær der pasientene bor, og å redusere antallet innleggelser på sykehus. Ordningen er praktisert i seks kommuner på Sunnmøre. Erfaringene er gode, mener leger og sykepleiere som deltok i fokusgruppeintervjuer.

Samhandlingsreformen – hva nå?

Øyeblikkeleg hjelp-døgnopphald i seks kommunar på Sunnmøre

Tvillingsvangerskap med komplikasjoner

En kvinne, gravid med tvillinger der den ene viste økende vekstavvik, utviklet høy diurese og tegn til leversykdom. Hun ble forløst ved akutt keisersnitt med to gutter med god apgarskår. Les og lær om en sjelden komplikasjon under svangerskap.

En tvillinggravid kvinne med polyuri og polydipsi

Et vanskelig liv i prostitusjon

Kvinner fra fattige land som havner i prostitusjon, har hatt og har få muligheter til å komme inn på det ordinære arbeidsmarkedet. De jobber mye, stresser mye, savner sin familie og prøver å gjøre det beste ut av situasjonen.

Menneskelivet bak prostitusjonen

Teori og klinisk praksis

Det finnes mange teorier om hvordan man endrer atferd. Hvordan kan man endre legers atferd slik at gapet mellom forskning og klinisk praksis blir mindre? Dette er forskningsfeltet til Signe Flottorp, seniorforsker ved Kunnskapssenteret og professor i både Oslo og Bergen.

Signe forskningen

Anbefalte artikler