Leger får jobbe til de fyller 80

Christine Rian Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Aldersgrensen for bortfall av autorisasjon for helsepersonell heves med fem år.

Frem til i dag har autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning bortfalt ved fylte 75 år. Stortinget vedtok endringen i juni i år, og den trådte i kraft 1. juli. Helsepersonellregisteret (HPR) vil bli oppdatert med aldersgrense for utløpt autorisasjon ved fylte 80 år.

Overgangsordning

Dersom du er mellom 75 og 80 år vil du omfattes av en overgangsordning. Du kan i så fall få tilbake autorisasjonen ved å sende skriftlig melding til Statens autorisasjonskontor (SAK). Meldingen må inneholde navn, personnummer samt din yrkesgruppe (f.eks. lege, helsefagarbeider etc.). Du slipper å betale gebyr for dette.

Meldingen kan sendes til post@sak.no, eller pr. post til Statens autorisasjonskontor for helsepersonell, Postboks 8053 Dep., 0031 Oslo.

SAK oppdaterer status i helsepersonellregisteret (HPR). Det gis ikke automatisk kvittering fra SAK når oppdateringen er utført. Du kan søke deg selv opp i HPR for å finne status (https://hpr.sak.no/hpr/). Det vil ta ca. en uke fra meldingen er mottatt hos SAK til status i HPR er endret.

Helsepersonell over 80 år kan søke om lisens for ett år av gangen som tidligere. Mer informasjon og søknadsskjema finner du på nettsiden til SAK – www.sak.no.

Legeforeningen positiv

Forslaget ble først sendt ut på høring i fjor vår. Legeforeningen var for endringen. Rolf Schøyen, som da var leder i Eldre legers forening, viste til at det aldri er dokumentert at eldre leger er en større fare for pasientsikkerheten enn yngre, uerfarne leger.

Vi blir flere eldre og vi lever stadig lengre. Eldre helsepersonell utgjør en betydelig ressurs, med solid helsefaglig kompetanse og erfaring, begrunnet helse- og omsorgsminister Bent Høie da han la frem forslaget.

Anbefalte artikler