Kan PET-skann skille «bokserdemens» fra Alzheimers sykdom?

Haakon B. Benestad Om forfatteren
Artikkel

Hjerneskanning med positronemisjonstomografi (PET) kan avgrense sykdomsbildet ved kronisk traumatisk encefalopati mot Alzheimers sykdom.

Hjerneskanning med positronemisjonstomografi. Til venstre: antatt traumatisk hjerneskade, til høyre: Alzheimers sykdom. Foto: AP/Scanpix

Kronisk traumatisk encefalopati er en progressiv, degenerativ hjernesykdom som oppstår etter gjentatte hodetraumer. Sykdommen ses hyppigst hos personer som har drevet med kontaktidrett, slik som boksing og amerikansk fotball. Tilstanden preges av kognitive, atferdsmessige og motoriske symptomer, men sikker diagnose kan først stilles ved autopsi. For å påvise hjerneskade hos pasienter med mistanke om kronisk traumatisk encefalopati har man i en ny studie brukt en ligand som anvendes til avbildning av fibrillære proteinaggregater i hjernen (1).

Hjerneskanning med positronemisjonstomografi (PET) av 14 tidligere profesjonelle amerikansk fotball-spillere med symptomer på kronisk traumatisk encefalopati ble sammenliknet med samme undersøkelse av 28 kognitivt normale personer og 24 pasienter med Alzheimers sykdom. Hos fotballspillerne så man endringer i hvit substans i hjernestammen og i hjernebaner som har med stemningsleie, frykt, stress og oppførsel å gjøre. Forandringene var lokalisert subkortikalt og ikke de typiske stedene for Alzheimers sykdom.

– Å påvise traumatisk hjerneskade med PET er et lovende fremskritt innen diagnostikken av kronisk traumatisk encefalopati, sier Ingunn Rise Kirkeby, som er overlege ved Nevrokirurgisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet.

Metoden synes å kunne skille mellom Alzheimers sykdom og traumatisk hjerneskade. Forandringene kan påvises mens pasienten er i live, og de samsvarer med hva vi ser ved autopsi av boksere med såkalt «bokserdemens» og hos utøvere av amerikansk fotball som har donert hjernen sin til medisinsk forskning. Om PET virkelig kan brukes til noe så nyttig som tidlig, og ikke bare klinisk manifest, diagnose av kronisk traumatisk encefalopati, er likevel for tidlig å si, sier Kirkeby.

Anbefalte artikler