FORSIDEN

Artikkel

Illustrasjon © Christopher Nielsen 2015, Levy Creative Management, NYC

Samhandlingsreformen ble lansert i 2009 med slagordet «Rett behandling på rett sted til rett tid». Seks år senere er en del oppnådd, men det er langt igjen til slagordets ideal. Kanskje burde man ha lagt til «…og for rett pasient»?

Anbefalte artikler