Litt for lett om EKG

Kjetil Løland Om forfatteren
Artikkel

Thomsen, Poul Erik Bloch

Hansen, Lærke Smidt

Jøns, Christian

EKG-atlas

2. utg. 254 s, ill. København: FADL’s Forlag, 2015. Pris DKK 400

ISBN 978-87-7749-730-8

Med EKG-atlas henvender Thomsen, Hansen og Jøns seg primært til medisinstudenter og leger i spesialisering innenfor indremedisin og anestesiologi. Boken er ment å være en pedagogisk lærebok i forståelsen av elektrokardiografi og et atlas til hjelp i tolkning av EKG.

Boken er bygd opp etter samme lest som de fleste andre lærebøker i EKG, med introduksjonskapitler om basal elektrokardiografi etterfulgt av et forslag til tolkningsalgoritme før man går igjennom karakteristiske EKG-forandringer ved ulike kliniske tilstander. Deretter følger en gjennomgang av ulike arytmier før man viser klassiske EKG-forandringer ved gitte medikamenter og elektrolyttforstyrrelser. Til slutt følger et lengre kapittel om elektrofysiologisk utredning og behandling av takyarytmier før boken avsluttes med 13 EKG-kasus.

Språket er dansk og lettfattelig, men til tider relativt knapt. Layouten er behagelig med rikelige illustrasjoner. Eksempel-EKG er det svært mange av, og det er nærmest ikke én eneste siden uten minst ett EKG. Med denne nye utgaven er boken blitt større og har stive permer. Den passer følgelig ikke i frakkelommen.

Med seg på laget har Thomsen fått med seg to yngre kolleger som har bidratt til revisjonsarbeidet for å spisse formatet. Boken faller likevel litt mellom to stoler. Som pedagogisk lærebok for medisinstudenter er den kanskje dekkende hva angår tematikk, men etter min mening er den for kortfattet og tynt skrevet for å forklare det som erfaringsmessig er konseptuelt vanskelige temaer, for eksempel ulike «reentry»-takykardier. Kapitlet om elektrofysiologisk utredning og behandling er likevel noe vel detaljert og omstendelig i forhold til resten av innholdet.

Som atlas til å slå opp i, er boken derimot for stor til å være med på visitt som frakkelommepassasjer. Når man først er på lesesalen og trenger et eksempel-EKG, vil man uansett raskere finne flere gode eksempler på nettet. For leger i spesialisering har nok denne boken ingen nytteverdi annet enn som repetisjonshjelpemiddel dersom man har vært lenge borte fra klinisk arbeid.

Alt i alt er denne utgivelsen etter mitt syn ikke helt det den definerte målgruppen er ute etter. De fleste vil nok være tjent med å finne en bok som er litt mer klar på hva den ønsker å være.

Anbefalte artikler