Minileder

Are Brean

Siden sist

Forsidebildet

I dette nummeret

Fra redaktøren

Ketil Slagstad

Brev til redaktøren

Ole-Bjørn Tysnes
Halvor Næss
Jone Owe
Olav Fredheim
Thor Willy Ruud Hansen
Guttorm Haugen
Morten Magelssen
Erlend Hem
Steinar Madsen

Rettelser

Çiğdem Akalın Akkök
Torbjørn Moe Eggebø
Torvid Kiserud
Hans Erik Heier

Kommentar og debatt

Fra andre tidsskrifter

Martine Rostadmo

Verdens helse

Kristoffer Brodwall

Intervju

Originalartikkel

Svein Aarseth
Trygve Kongshavn
Kjell Maartmann-Moe
Per Hjortdahl

Klinisk oversikt

Per Anders Eskås
Sondre Heimark
Julian Eek Mariampillai
Anne Cecilie K. Larstorp
Fadl Elmula Mohamed Fadl Elmula
Aud Høieggen

Noe å lære av

Puneet Kaur
Astrid Bergrem
Per Gerlyng
Henrik M. Reims
Sabine Leh
Jørgen Valeur

Medisinsk historie

Personlige opplevelser

Språkspalten

Tidligere i Tidsskriftet

Marit Skaar Fjellhaug

Anmeldelser

Egil W. Martinsen
Cathrine Lund

Legelivet

Lasse Pihlstrøm
Kari Anne Bjørnarå
Ewa Ness
Åse Skår
Sverre Sand
Jens Petter Berg
Geir Bøhler
Terje Osnes
Per Aspelien
Jon Mork
Olav Jetlund
Erling Jakobsen
Carl Fredrik Petlund
Magne Aas

Aktuelt i foreningen

Marit Hermansen
Sara Underland Mjelva
Ingrid Miljeteig
Lise B. Johannessen

Gjesteskribent