Hvordan avdekke depresjon hos ungdom

Kaveh Rashidi Om forfatteren
Artikkel

Tre enkle spørsmål stilt av fastlegen kan avdekke depresjon hos unge.

Depresjon hos ungdom er et relativt vanlig og alvorlig problem. Fastlegen er gjerne den som først kommer i kontakt med slike pasienter og har derfor muligheten til å stille diagnose tidlig. Det finnes likevel få enkle, validerte verktøy for å screene for depresjon. I en norsk studie har man undersøkt om man kan oppdage depresjoner ved å stille tre enkle spørsmål (1).

Studien omfattet nesten 300 pasienter i alderen 14 – 16 som først ble stilt tre enkle spørsmål: Har du i løpet av den siste måneden vært plaget med å føle deg nedfor, deprimert eller uten håp? Har du i løpet av den siste måneden ofte vært plaget med lite interesse eller glede ved å gjøre ting? Er dette noe du vil søke hjelp for? Et strukturert diagnostikkintervju (Composite International Diagnostic Interview, CIDI) ble brukt som gullstandard. De tre spørsmålene viste seg å ha en positiv prediktiv verdi på 31 % og en negativ prediktiv verdi på 97 %.

– Denne studien viser at svarene på tre nøkkelspørsmål, to om kjernesymptomer og et om hjelpebehov, stilt av fastleger til ungdom som oppsøker sin fastlege for ulike helseplager, kan gi pålitelige holdepunkter for om det foreligger depressive symptomer, sier Marit Hafting, overlege ved Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk på Voss.

– Utfordringen i praksis blir å få fastleger til å huske på problemstillingen når de har ungdommer som pasienter. Fastleger må ta seg tid til undersøke hvordan pasienten har det. Med utgangspunkt i svarene på nøkkelspørsmålene må ungdommene følges opp videre der det er mistanke om depresjon, sier Hafting.

Anbefalte artikler