Doktoravhandlinger

Artikkel

Universitetet i Oslo

www.med.uio.no/disputaser/

Ingeborg Helene Ulltveit-Moe Eikenæs, ph.d. Avoidant personality disorder (AvPD) and social phobia (SP) – studies of personality functioning, attachment and childhood experiences. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 19.4. 2016.

Bedømmelseskomité: Sebastian Simonsen, Psykoterapeutisk Center Stolpegård, København, Danmark, Hans M. Nordahl, Psykologisk institutt, Norges teknisk-naturvitenskapelige institutt, og Anne Margrethe Myhre, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Theresa Wilberg, Jens Egeland og Egil W. Martinsen.

Ivar Anders Eide, ph.d. Marine n-3 polyunsaturated fatty acids in renal transplantation. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 22.4. 2016.

Bedømmelseskomité: Daniel Serón, Department of Nephrology, Hospital Vall d’Hebron Barcelona, Spania, Harald Arnesen, Hjertemedisinsk avdeling, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo, og Kirsten Krohg-Sørensen, Hjerte-, lunge- og karklinikken, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Trond Jenssen, My Svensson, Anders Hartmann.

Nina Eide Hasselberg, ph.d. Echocardiographic assessment of left ventricular function and clinical outcome in heart failure. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 27.4. 2016.

Bedømmelseskomité: Jutta Bergler-Klein, Det medisinske universitet i Wien, Østerrike, Ruxandra Oana Jurcut, Carol Davila-Universitetet for Medisin og Farmasi, Bucuresti, Romania, og Knut Gjesdal, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Kristina Hermann Haugaa og Thor Edvarsen.

Bjørnar Torske Antonsen, ph.d. Long-term clinical outcome of psychotherapeutic treatment for patients with personality disorders: findings from a randomized study. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 27.4. 2016.

Bedømmelseskomité: Carsten René Jørgensen, Psykologisk institutt, Aarhus universitet, Danmark, Tore Sørlie, Psykisk helse- og rusklinikken, Universitetssykehuset i Nord-Norge, og Edle Ravndal, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Theresa Wilberg og Sigmund Karterud og Thor Edvardsen.

Håvard Skjellegrind, ph.d. Acute energy deprivation in isolated neurons and tumor stem cells – effects on intracellular calcium and mitochondrial function. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 28.4. 2016.

Bedømmelseskomité: Elisabeth Ronne Engström, Akademiska sjukhuset, Uppsala, Sverige, Christian Helland, Nevrokirurgisk avdeling, Haukeland universitetssykehus, og Tor Inge Tønnessen, Akuttklinikken, Institutt for klinisk medisin, Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Iver A. Langmoen, Jon Berg-Johnsen og Morten C. Moe.

Jon-Terje Ramm-Pettersen, ph.d. Transsphenoidal surgery for pituitary adenomas. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 29.4. 2016.

Bedømmelseskomité: Peter Siesjö, Neurokirurgi, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet, Sverige, Ole Solheim, Institutt for nevromedisin, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og Chantal Tallaksen, Nevrologisk avdeling, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Eirik Helseth, Jon Berg-Johnsen og Jens Bollerslev.

Kristin Evensen, ph.d. The assessment of atherosclerosis using carotid ultrasound. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 29.4. 2016.

Bedømmelseskomité: Ellisiv Bøgeberg Mathiesen, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø, Rolf Salvesen, Nordlandssykehuset, Bodø, og Angelika G. Sorteberg, Nevrokirurgisk avdeling, Oslo universitetssykehus.

Veiledere: David Russell og Ole Morten Rønning.

Universitetet i Bergen

www.uib.no/info/dr_grad/

Sudha Basnet, ph.d. Severe pneumonia in hospitalized young Nepalese children. Studies on the efficacy of oral zinc, respiratory viruses and prognostic determinants. Utgår fra Institutt for global helse og samfunnsmedisin. Disputas 19.4. 2016.

Maria Vollsæter, ph.d. Long-term respiratory outcomes of extreme preterm birth. A population-based cohort study. Utgår fra Klinisk institutt 2. Disputas 22.4. 2016.

Bedømmelseskomité: Sailesh Kotecha, Cardiff University, School of Medicine, Storbritannia, Kim G. Nielsen, Rigshospitalet, København, Danmark, og Cecilie Svanes, Universitetet i Bergen.

Veiledere: Trond Markestad og Ola Drange Røksund.

Hans Jørgen Timm Guthe, ph.d. Transcapillary fluid balance in children: Methodology and new clinical studies. Utgår fra Klinisk institutt 2. Disputas 29.4. 2016.

Bedømmelseskomité: Pål Øian, Universitetet i Tromsø, Egil Seem, Oslo universitetssykehus, og Henning Onarheim, Universitetet i Bergen.

Veiledere: Ansgar Berg og Helge Wiig.

Kjetil Isaksen, ph.d. Exercise training in patients with heart failure and an implantable cardioverter defibrillator. Review of existing data, shock anxiety, feasibility and effects of an aerobic interval training intervention. Utgår fra Klinisk institutt 2. Disputas 29.4. 2016.

Bedømmelseskomité: Eva Prescott, Bispebjerg Universitetshospital, København, Danmark, Knut Tore Lappegård, Universitetet i Tromsø, og Hartwig Kørner, Universitetet i Bergen.

Veiledere: Alf Inge Larsen og Peter Scott Munk.

Sudeep Mukerji, ph.d. A transneuronal analysis of the olivocochlear and the middle ear muscle reflex pathways. Utgår fra Klinisk institutt 1. Disputas 29.4. 2016.

Bedømmelseskomité: Alan Palmer, University of Nottingham, Storbritannia, Vidar Gundersen, Universitetet i Oslo, og Silje Skrede, Universitetet i Bergen.

Veiledere: Nils Erik Gilhus, Christian Brown og Daniel Lee.

Silje Hjorth Rafaelsen, ph.d. Hereditary phosphate balance disorders in Norwegian children. Utgår fra Klinisk institutt 2. Disputas 3.5. 2016.

Bedømmelseskomité: Outimaija Mäkitie, Universitet i Helsinki, Finland, Jens Petter Berg, Universitetet i Oslo, og Gunnar Mellgren, Universitetet i Bergen.

Veiledere: Robert Bjerknes, Helge Ræder og Stefan Johansson.

NTNU

www.ntnu.no/kalender#tag­disputaserdmf

Tore Stornes, ph.d. Rectal cancer treatment – considerations on early stages, risk prediction and influence of age. Utgår fra Institutt for kreftforskning og molekylær medisin. Disputas 22.4. 2016.

Bedømmelseskomité: Gunnar Baatrup, Syddansk Universitet, Danmark, Siri Rostoft, Oslo universitetssykehus, og Tom Christian Martinsen, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Veiledere: Birger Henning Endreseth, Arne Wibe og Pål Richard Romundstad.

Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet

https://uit.no/tavla

Stina Therese Sollid, ph.d. Glucose metabolism, genetic factors, vitamin D binding protein and directly measured free 25-hydroxyvitamin D – Results from a randomized controlled trial with high-dose vitamin D supplementation in subjects with prediabetes. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 21.4. 2016.

Bedømmelseskomité: Adrian Martineau, Queen Mary University of London, Storbritannia, Cecilie Wium, Lipidklinikken, Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin, Oslo universitetssykehus, og Eyvind Paulssen, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet.

Veiledere: Rolf Jorde og Elena Kamycheva.

Anbefalte artikler