Gjenåpning av Aker sykehus kan ikke vente

Daniel Wærnes Om forfatteren
Artikkel

– Kapasitetsutfordringene i Oslo må løses ved å tvinge gjennom planene for gjenåpning av Aker som et fullverdig lokalsykehus, sier president Marit Hermansen.

GÅR FOR LOKALSYKEHUS: Aker må gjenåpnes som et fullverdig akuttsykehus, mener Marit Hermansen. Foto: Christine Rian Johannessen

– Helse Sør-Øst kan ikke skyve problemene ytterligere foran seg i tid. Vi må få på plass en overordnet plan for en samlet hovedstadsregion, som ser på mulig oppgavefordeling mellom OUS, Vestre Viken og Ahus. Alle muligheter bør vurderes, sier hun.

Helse Sør-Øst har utarbeidet rapporten Kapasitetsutfordringer i Oslo og Akershus sykehusområder. Kapasitetssituasjonen i hovedstadsområdet er prekær og utgjør en av de største utfordringene i dagens sykehus-Norge. Legeforeningen har i sitt innspill forventninger til at det regionale helseforetaket tar riktige grep.

På kort sikt betyr dette at det iverksettes strakstiltak for å løse kapasitets- og organisasjonsproblemene. Legeforeningen mener utfordringene ved Ahus og OUS må løses ved å forsere planene for gjenåpning av Aker som fullverdig lokalsykehus.

Kapasitetsutvidelser ved Lovisenberg og Diakonhjemmet, som Helse Sør-Østs prosjektrapport skisserer, er nødvendig, men ikke tilstrekkelig.

– Sykehusene må også reorganiseres med stedlig ledelse på alle nivåer, for å sikre at alle ansatte har en tilstedeværende leder, sier Hermansen.

Inn i et realistisk spor

Legeforeningen mener Helse Sør-Øst også må etablere en tydelig og langsiktig strategi for samarbeidet med Diakonhjemmet og Lovisenberg Diakonale Sykehus.

Foreningen peker i tillegg på at fremtidens sykehusstruktur for hovedstadsområdet må baseres på bedre fremskrivninger om befolknings- og immigrasjonsvekst, demografiendringer, og kapasitetsbehov.

At lokalsykehustilhørighet og enkelte behandlingstilbud stadig flyttes er uforutsigbart for befolkningen og uholdbart for pasientsikkerheten. Arbeidet med Campus Oslo er også et svært omfattende, kostnadskrevende og langsiktig prosjekt.

– Helse Sør-Øst må nå sørge for at idéfaseprosjektet for Campus Oslo i OUS kommer inn i et mer realistisk spor, sier Hermansen.

Går for lokalsykehus på Aker

Oslo legeforening arrangerte i april debattmøte om kapasitetsutfordringene i Oslo og Akershus på Litteraturhuset. Der deltok blant annet administrerende direktør ved OUS, Bjørn Erikstein, foretakstillitsvalgt Aasmund Bredeli og Jan Bøhler fra Arbeiderpartiet. Under debatten kom Erikstein med nyheten om at han vil anbefale Helse Sør-Øst om å sette i gang bygging av lokalsykehus på Aker raskt. Den beskjeden ble tatt godt imot av de fremmøtte politikerne.

Jan Bøhler uttalte til Dagens Medisin at nyhetene er gledelige og at det er liten sannsynlighet for at finansieringen av sykehuset vil bli nedstemt. James Stove Lorentzen, bystyremedlem i Oslo, sier at dette er det de ønsker seg. – Dette er veldig positive signaler fra direktøren. Vi vil bygge den nye legevakten samtidig med sykehuset, derfor er det viktig for oss at utbyggingen på Aker starter først.

Anbefalte artikler