Meldte dødsfall

Artikkel

Lars Thure Tande Olsen 17.1. 1967 – 28.4. 2016

Cesilie Duntzfeldt Urdal 27.3. 1917 – 21.4. 2016

Jens Carl Teigland 5.10. 1929 – 17.4. 2016

Arnfinn J. Engeset 9.4. 1916 – 8.4. 2016

Elling Kvamme 23.8. 1918 – 3.4. 2016

Jens I. Smith-Sivertsen 26.3. 1938 – 20.3. 2016

Trond Bjerke Larssen 11.10. 1944 – 28.2. 2016

Fredrik Kiil 29.9. 1921 – 25.12. 2015

Kristoffer A. Aasland 13.4. 1939 – 18.9. 2015

Arne T. F. Abrahamsen 1.4. 1923 – 17.2. 2015

Svein Blomhoff 8.9. 1949 – 14.4. 2016

Magne Brekke 6.2. 1955 – 8.1. 2016

Karin Marie Louise Darlöf 18.4. 1956 – 6.11. 2015

Christian H. Fangel 26. 7. 1934 – 8.4. 2016

Agnes Holmås 10.12. 1922 – 6.12. 2015

Gerd-Mari Krohn-Holm 30.3. 1974 – 7.1. 2015

Ingerid S. Ravnsborg 9.12. 1927 – 17.1. 2015

Sigurd A. Huseby Seim 20.10. 1924 – 15.4. 2016

Jan Stang 21.7. 1924 – 19.2. 2016

Jacques Jean H. Vassal 1.12. 1935 – 22.1. 2015

Nicolaus Zwetnow 28.5. 1929 – 18.1. 2016

Anbefalte artikler