Tykktarmskreft, immunmodulering og acetylsalisylsyre

Simer Jit Bains Om forfatteren
Artikkel

Adjuvant acetylsalisylsyre og utvidet metastasekirurgi bidrar til økt overlevelse blant pasienter med tykktarmskreft.

Simer Jit Bains. Foto: Joakim Thoresen

Hvert år diagnostiseres 4 000 mennesker med tykktarmskreft i Norge, og overlevelsen er ca. 40 %. I mitt forskningsarbeid har vi konsentrert oss om behandlingsstrategier hos pasienter med tykktarmskreft, i tillegg til hvordan kreft utvikles i samspill med immunforsvaret.

Vi utførte en retrospektiv studie som koblet data fra Kreftregisteret med Reseptregisteret, med 25 644 pasienter med tykktarmskreft, og vi fant at de 6 109 som brukte acetylsalisylsyre, hadde 16 – 25 % økt overlevelse. I tillegg utførte vi en kohortstudie med 239 pasienter med metastatisk tykktarmskreft, hvor vi fant at neoadjuvant kjemoterapi og en pågående tilnærming til å fjerne metastatisk sykdom bidrar til økt overlevelse.

Jeg har også utført to laboratoriestudier hvor jeg så på immunmodulering. Økt antall regulatoriske T-celler er relatert til dårligere prognose for mange krefttyper, og jeg fant en ny markør for regulatoriske T-celler, CD147, som identifiserer en aktivert og mer suppressiv type. Jeg utførte også en studie hvor jeg så på immunhemmende faktorer i ascites fra pasienter med eggstokkreft, hvor jeg fant at ascites hemmer T-celler.

De kliniske funnene underbygger tidligere arbeider og kan føre til endret praksis, mens laboratoriefunnene bidrar til økt forståelse av samspillet mellom tumorer og immunitet.

Disputas

Simer Jit Bains disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo 29.1. 2016. Tittelen på avhandlingen er Malignancy, metastasis and immune system.

Anbefalte artikler