()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Behandlingen av barnekreft er blitt endret for å unngå livstruende senkomplikasjoner.

  Illustrasjonsfoto: Tobias Hase/NTB scanpix
  Illustrasjonsfoto: Tobias Hase/NTB scanpix

  Hvordan går det med barn som overlever kreft? En kohortstudie med nesten 35 000 barn som hadde overlevd kreft viser at mer skånsomme behandlingsregimer gir mindre senkomplikasjoner og økt langtidsoverlevelse (1). Studien omfattet barn som hadde overlevd kreft i minst fem år, og de ble fulgt i median 21 år.

  Det gikk bedre med barna som startet behandling i 1980-årene enn med dem som startet behandling i 1970-årene. Aller best gikk det med barna som startet behandling i 1990-årene. I løpet av perioden gikk dødeligheten av alle årsaker ned fra 12 % til 6 %. Det var nedgang både i dødelighet som følge av kreftresidiv og nedgang i dødelighet av senkomplikasjoner til behandling. Spesielt hadde redusert bruk av kranial stråling for akutt lymfoblastisk leukemi, redusert stråling mot abdomen ved Wilms' tumor og redusert bruk av antracykliner en positiv effekt på dødeligheten av senkomplikasjoner.

  – Denne studien bekrefter funn ved flere tidligere studier, sier Dorota Wójcik som er seksjonsoverlege ved Barneklinikken på Haukeland universitetssykehus. – Studien har et stort frafall, der nesten en tredel av barna falt ut i løpet av oppfølgingsperioden. Dette er et kjent problem ved populasjonsstudier i USA. Helsesystemet gjør oppfølging vanskelig. I de nordiske landene har man derimot svært gode registre, og frafallsprosenten er ofte nær null. Etter et norsk initiativ ble det startet en nordisk kohortstudie om barnekreft for 25 år siden, og studien er ennå ikke avsluttet, sier Wójcik.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media