Artikkel

I denne spalten finner du blant annet kunngjøringer og informasjon om aktuelle hendelser i Legeforeningen. Tips oss på informasjon@legeforeningen.no

Slutt for Legealmanakken

Sentralstyret har besluttet at Legealmanakken skal opphøre. Begrunnelsen for vedtaket er at det er en utdatert og kostbar ordning. Den er heller ikke i tråd med Legeforeningens forpliktelser som miljøfyrtårnbedrift.

Oppfordrer til atomvåpenforbud

Legeforeningen går sammen med verdens ledende helseorganisasjoner inn for eliminering av og forbud mot atomvåpen.

– Legeforeningen støtter arbeidet for en atomvåpenfri verden og oppfordrer den norske regjeringen til å jobbe for et forbud mot atomvåpen.

Ny sykmelderveileder

Helseministeren og arbeidsministeren lanserte nylig en ny diagnosespesifikk beslutningsstøtte for sykmeldere: Sykmelderveilederen.

Veilederen er en utvidelse av den faglige veilederen for sykmeldere og skal gi sykmelder kunnskapsbasert støtte, både i samtale med pasienten under sykmeldingsprosessen og i samhandlingen med arbeidsgiver. Målet er å legge enda bedre til rette for god dialog mellom lege, pasient og arbeidsgiver, blant annet ved å utforske mulighetene for mer hensiktsmessig avlastning på jobb.

Fastlegeordningen er 15 år

Onsdag 31. august 2016 feires femtenåringen på Scandic Ishavshotell i Tromsø. Tema for dagen er: Femten år med fastlegeordning. Hva nå?

Allmennlegeforeningen, Norsk forening for allmennmedisin og Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM) ønsker velkommen til en dag fylt av fag og feiring – med blikket rettet fremover.

Det er søkt om godkjenning for syv valgfrie timer i timer spesialitetene allmennmedisin og samfunnsmedisin.

Les mer: www.nsdm.no/nyheter_cms/2016/april/hva-naa-femten-aar-med-fastlegeordning/654

Feiret med kake og ballonger

Norsk forening for allmennmedisin (NFA) markerte sine første ti år under Allmennmedisinsk våruke på Kongsberg i begynnelsen av mai. Som i de fleste tiårsbursdager var menyen pølser, brus og kake.

Anbefalte artikler