Kortfattet innføring i endokrinologi

Oskar Kelp Om forfatteren
Artikkel

Eiken, Pia

Snorgaard, Ole

Endokrinologi i klinisk praksis

246 s, tab, ill. København: Munksgaard, 2016. Pris DKK 275

ISBN 978-87-628-1383-0

I denne lettleste og kortfattede danske boken om endokrinologi henvender forfatterne seg til sykepleiere og yngre leger som ikke primært jobber med endokrinologiske problemstillinger, men som ønsker å få en enkel oversikt over endokrinologiske sykdommer og begreper.

Etter et kort generelt kapittel om endokrinologi gjennomgår forfatterne endokrinologiske sykdommer i organbaserte kapitler og kapitler som omhandler diabetes mellitus, kalsium og beinrelaterte sykdommer, overvekt, hirsutisme og multippel endokrin neoplasi (MEN). Boken er i paperback og har oversiktlige illustrasjoner og fotografier for mange av de viktigste endokrinologiske reguleringssløyfene og sammenhengene. Særlig diabetes mellitus har fått mye oppmerksomhet med omtrent 50 sider.

Jeg tror at boken vil fungere bra for den målgruppen den er tiltenkt.

For fastleger og leger som jobber på medisinske avdelinger som behandler eller følger opp pasienter med endokrinologiske problemstillinger, kreves det dog en dypere tilnærming. Særlig avsnittene som omtaler behandlingen er i noen kapitler såpass korte at det kan være vanskelig å forstå konsekvensene av forskjellige behandlingsalternativer.

For den som leter etter en innføring i endokrinologi, anbefaler jeg også den norske læreboken i endokrinologi, som er et utmerket valg (1).

Anbefalte artikler