()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Personer som spiste frukt hver dag, hadde lavere risiko for å få hjerteinfarkt enn dem som var mindre ivrige fruktknaskere.

  Illustrasjonsfoto: NTB scanpix
  Illustrasjonsfoto: NTB scanpix

  I en observasjonsstudie, foretatt i Kina, ble over 500 000 personer stilt detaljerte spørsmål om matvaner, røyking, alkohol, fysisk aktivitet, tidligere sykdommer og utdanningsnivå (1). De ble veid og målt og fikk målt blodtrykk og blodglukose. I løpet av oppfølgingsperioden på til sammen 3,2 millioner personår døde over 5 100 av kardiovaskulær sykdom, over 2 500 fikk hjerteinfarkt, over 14 500 fikk iskemisk hjerneslag og over 3 500 fikk hjerneblødning.

  De som opplyste at de spiste frukt hver dag, hadde lavere systolisk blodtrykk og lavere blodglukose enn dem som opplyste at de spiste frukt sjelden eller aldri. Justert hasardratio for kardiovaskulær død var 0,60 blant fruktspiserne versus dem som spiste frukt sjelden (95 % KI 0,54 – 0,67). For hjerteinfarkt, iskemisk hjerneslag og hjerneblødning var justert hasardratio henholdsvis 0,66 (0,58 – 0,75), 0,75 (0,72 – 0,79) og 0,64 (95 % KI 0,56 – 0,74).

  – Denne studien nærmest dobler kunnskapsgrunnlaget vårt om sammenhengen mellom hjerte- og karsykdom og fruktspising, sier Serena Tonstad, overlege ved Seksjon for preventiv kardiologi ved Oslo universitetssykehus. – Man kan jo ikke trekke slutninger om kausalitet ut fra observasjonsstudier, men den beskyttende effekten av fruktspising i studien var sterkere enn vi hadde forventet, og den inverse sammenhengen mellom fruktspising og hjerneblødning var overraskende, sier hun.

  – Resultatene bekrefter at retningslinjer for forebygging og behandling av hjerte- og karsykdom og diabetes fortsatt må ha anbefalinger om daglig inntak av frukt. Frukt er en utmerket kilde til vitaminer og fytokjemikalier. Frukt kan tilfredsstille appetittregulerende mekanismer og stimulere belønningssentre i hjernen og dermed redusere behovet for mindre sunne alternativer slik som kaker, brus og smågodt. Vi anbefaler våre pasienter med risiko for hjertesykdom, diabetes eller fedme alltid å ha oppskåret frukt tilgjengelig, sier Tonstad.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media