Proteinintoleranse – et oversett helseproblem

Sverre Kvilhaug Om forfatteren

Proteinintoleranse innebærer at enkelte proteiner fra mat kan fremkalle sykdom. Det gjelder først og fremst proteinene fra kasein i melk og gluten i mel, fordi kroppen har for lite av de enzymene som bryter ned disse proteinene. Dette er den enkle forklaringen, men egentlig er det atskillig mer komplisert.

Det har i de siste få årene vært forsket forholdsvis intenst internasjonalt på det som kalles ikke-cøliakisk glutensensitivitet (non-celiac gluten sensitivity – NCGS) eller ikke-cøliakisk hvetesensitivitet (non-celiac wheat sensitivity – NCWS). Flere norske forskere har levert viktige bidrag for å belyse lidelsen(e), f.eks. Brottveit og medforfattere som i sin artikkel antyder at både det medfødte og det adaptive immunforsvaret er involvert (1).

Det har muligens vært noe kjennskap til sammenhengen mellom cøliaki og autoimmune lidelser, men atskillig mindre kjennskap til at gluten- eller hveteintoleranse/-sensitivitet har en minst like stor sammenheng med autoimmune sykdommer (2). I den retrospektive delen av studien var det en like stor andel (29 %) av pasienter med ikke-cøliakisk glutensensitivitet og cøliaki som utviklet autoimmune lidelser, mens det i den prospektive delen var 24 % i gruppen ikke-cøliakisk glutensensitivitet og 20 % i gruppen cøliaki som utviklet autoimmune lidelser. Analysene viste også at personer med ikke-cøliakisk glutensensitivitet i langt større grad testet positivt for antinukleære antistoffer enn personer i cøliakigruppen.

Forsiktig sagt er gluten- eller hvetesensitivitet minst like alvorlig som cøliaki og bør tas på største alvor av alle leger og av helsemyndighetene.

Publisert først på nett.

1

Brottveit M, Beitnes AC, Tollefsen S et al. Mucosal cytokine response after short-term gluten challenge in celiac disease and non-celiac gluten sensitivity. Am J Gastroenterol 2013; 108: 842 – 50. [PubMed] [CrossRef]

2

Carroccio A, D’Alcamo A, Cavataio F et al. High proportions of people with nonceliac wheat sensitivity have autoimmune disease or antinuclear antibodies. Gastroenterology 2015; 149: 596 – 603.e1. [PubMed] [CrossRef]

Kommentarer

(2)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Damoun Nassehi

Kvilhaug referer til interessant forskning. Der er langt fra denne forskning til klinisk praksis. Diagnostik og behandling bør baseres på god konsensus - hvilket ikke er tilfældet her (1).

Som Styremedlem i Norsk Proteinintoleranseforening er forfatteren måske lidt for hurtig til at sidestille proteinintoleranse med cøliaki. Vi andre bør afvente flere og bekræftende studier.

Litteratur

Sverre Kvilhaug

Jeg takker Damoun Nassehi for kommentar til mitt innlegg. Jeg er klar over at det er et stykke fram til det er konsensus på det aktuelle området, men jeg vil likevel tro at det allerede nå må være viktig for helsevesenet å være obs på sammenhengen mellom hvete-/glutensensitivitet og autoimmunitet, slik at man ikke risikerer å overse alvorlige sykdommer i påvente av konsensus. Det må tilføyes at i kommentaren fra Volta og medforfattere som Nassehi viser til, framgår at også de fant en høy forekomst av ANA i gruppen hvetesensitivitet (37%), selv om forekomsten i cøliaki var høyere (49%).

Anbefalte artikler