Gratis

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Stadig flere vitenskapelige tidsskrifter legger sitt innhold gratis ut på internett. Mange av de høyest rangerte tidsskriftene er imidlertid fortsatt bak betalingsmurer. Et nylig EU-vedtak truer nå denne forretningsmodellen.

  Medlemslandene i EU vedtok nemlig 27. mai 2016 at resultatene fra all offentlig finansiert forskning fra og med 2020 skal publiseres fritt tilgjengelig. Vedtaket vil kunne få stor betydning. EUs Horizon 2020 er verdens største flernasjonale program for forskning, med et totalt budsjett på over 70 milliarder euro. Sammen med Europas nasjonale programmer utgjør dette en betydelig andel av verdens forskningsressurser. Når all denne forskningen fra 2020 kun skal publiseres i fritt tilgjengelige tidsskrifter, er det et viktig og riktig skritt for fri tilgang til forskning. Men medaljen har alltid en bakside. I dette tilfellet handler den om uavhengig redaksjonell kvalitetssikring av forskningen. For hvem som skal betale for den når alt blir gratis, sier vedtaket intet om.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media