En gave til alle på helsestasjonen

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Holme, Hanne

  Olavesen, Ellen Solstad

  Valla , Lisbeth

  Helsestasjonstjenesten

  Barns psykiske helse og utvikling. 554 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademiske, 2016. Pris NOK 799

  ISBN 978-82-05-48629-4

  Lenge har man i arbeidet på helsestasjonen hatt søkelys på hygiene og ernæring. Helsedirektoratets veiledere for virksomheten gir redskaper for å påvise avvik i vekst og mulighet for sykdom. Heldigvis er den somatiske helsetilstanden til barna i Norge svært god. Imidlertid er barns psykiske helse og mors og fars omsorgsevne i familienettverk som ofte rakner, i økende grad det store problemet. Omtrent ett av ti barn har psykiske vansker. For å kvalifisere oss på helsestasjonen til å forebygge og oppdage psykiske problemer er denne boken viktig.

  Redaktørene arbeider på Regionsenter for barn og unges psykiske helse – RBUP Øst og Sør. De har gjort en god jobb med å samkjøre vel 41 forfattere med ulik bakgrunn, som helsesøstre, psykologer, leger, familieterapeuter, pedagoger og forskere, uten plagsomme gjentagelser. Boken er i solid paperback, enkelte kapitler er rikt illustrert også med fargebilder, det er oppsummerende rammer og tabeller, og til hvert kapittel er det referanseliste som muliggjør fordyping.

  Kapitlene innledes med en beskrivelse av temaet som skal omtales. Det er ment at teksten skal leses fortløpende. Men dette er også en oppslagsbok, selv om jeg ønsker meg et fyldigere sakregister og oversikt over forkortelser som ikke alltid er forklart. Spredt i teksten er det kasuistikker som knytter seg godt til temaet. Disse kasuistikkene går rett til hjertet på leseren og gjør teksten levende.

  Første tredel omhandler hjernens utvikling, epigenetikk, psykiske lidelser hos mor, tilknytningsteori, trygghetssirkel, det sosiale spedbarnet, foreldrerollen og betydningen av parforhold. I neste del omtaler man barnets temperament, stress og helse og mishandling. Her er to velskrevne kapitler om det krysskulturelle møtet og om minoritetshelse. Videre omtales fosterbarn, adoptivbarn, overvekt, rus og selvregulering hos spedbarnet. I siste del får vi informasjon om kommunikasjonsredskaper: hvordan aktivisere foreldrene, triangulerte samtaler, støttesamtaler, motiverende intervju og samtaler om bekymring. Til slutt omtales blant annet redskaper til bruk ved barseldepresjon, hjemmebesøk, familieveiledning og samspillsveiledning for foreldre og barn.

  Boken vil interessere både allmennleger, barneleger, medisinstudenter, helsesøstre, sykepleiere på barneavdelinger, fysioterapeuter, psykologistudenter og psykologer som arbeider med barn. Løp og kjøp!

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media