FORSIDEN

Artikkel

Illustrasjon © Robin Snasen Rengård/byHands

Det skjer noe når legen inntar pasientrollen, og skillet mellom den friske legen og den syke pasienten utviskes. Kanskje skaper den selvopplevde sykdommen bedre leger?

Anbefalte artikler