Når legelivet butter

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Å være lege kan være krevende og utfordrende. Da er det godt å vite at det finnes kolleger som kan gi råd og støtte.

  HELSETILBUD: Faksimile av heftet.
  HELSETILBUD: Faksimile av heftet.

  Legeforeningens utvalg for legehelse har nylig gitt ut et informasjonshefte om de kollegiale støtteordningene

  Stein Nilsen, leder av utvalget, har vært støttekollega i om lag 20 år. Han beskriver virksomheten slik: – Mange er fortsatt av den oppfatning at en lege er en stødig og sterk person som fikser alt og står som en påle i stormen. Det er jo bare tull. Leger er vanlige mennesker – sårbare, pliktoppfyllende. De kan ikke stå alene i alle sammenhenger.

  Heftet gir en bred presentasjon av det landsdekkende kollegiale helse- og omsorgstilbudet i regi av Legeforeningen og Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP) og inneholder mye nyttig informasjon om de ulike hjelpeordningene som er etablert for leger og medisinstudenter i Norge. Blant annet er det en historisk gjennomgang av hvorfor slike særordninger ble opprettet for legegruppen, samt en avgrensning og drøfting av hva de enkelte tilbudene består i. Hovedvekten er lagt på aktuelle problemstillinger knyttet til støttekollegaordningen.

  Heftet distribueres til alle landets støttekolleger og andre som er involvert i tilbudet. Ca. 90 av landets leger har verv som støttekollega.

  Flere støttetilbud

  Flere støttetilbud

  I Legeforeningens regi er det etablert tre ulike støttetilbud, som alle er finansiert av Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger: Støttekollegaordningen, lege-for-lege-ordningen og Ressurssenteret Villa Sana. Tilbudet er å forstå som en utstrakt hånd, fra kollega til kollega, og kan benyttes av alle leger og medisinstudenter i Norge, uavhengig av medlemskap i foreningen

  Støttekollegaene yter ikke legetjenester, dvs. at de hverken fører journal, skriver sykmeldinger eller forskriver medikamenter. Er det behov for slike eller andre legetjenester, kan legen kontakte sin fastlege eller en kollega som er med i lege-for-lege-ordningen. Støttekollegaen kan være behjelpelig med å etablere slik kontakt.

  Les mer om ordningen på utvalgets nettsider: www.legeforeningen.no/kollegastotte. Klikk på støttekollegaordningen.

  Her ligger også heftet fritt tilgjengelig i fulltekstversjon. Det oppdateres fortløpende ved behov.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media