Minileder

Forside

Les mer om

Fra redaktøren

Lise Skogstad Loftsgaard

Kommentarer

Ingvild Nordøy
Mai A.S. Fraz
Marius Trøseid
Børre Fevang
Pål Aukrust
Marit Teigen Hauge
Einar Nilsen
Trond Nordseth
Magnus Løberg
Michael Bretthauer
Solveig Hofvind
Sofie Sebuødegård

Rettelse

Anine Lie
Ann Christin Gjerstad
Vibeke Fossum
Cathrine Teigen
Hans Skari
Petra Aden
Anna Bjerre

Debatt

Ståle Onsgård Sagabråten
Ingvild Vatten Alsnes
Rikke Munk
Kjersti Storheim
John-Anker Zwart
Jan Hartvigsen
Trygve Skonnord
Ørjan Nesse Vigdal
Margreth Grotle

Kronikk

Trygve Holmøy
Øivind Torkildsen
Lars Bø
Ewa Ness
Jon Ragnar Skotte
Tore Buer Christensen
Jan Fredrik Andresen
Trond Mogens Aaløkken
Anagha P. Parkar
Tom-Vegard Markussen
Haseem Ashraf
Georg Karl Mynarek
Harald Nes
Fredrik Müller
Michael Schubert
Arve Jørgensen
Siri Marie Blomberg
Reidar Bjørnerheim
Nils Einar Kløw
Einar Hopp

Fra andre tidsskrifter

Torbjørn Øygard Skodvin
Lise Skogstad Loftsgaard

Originalartikkel

Lise Husby Høvik
Kari Hanne Gjeilo
Stian Lydersen
Erik Solligård
Jan Kristian Damås
Lise Tuset Gustad

Kort rapport

Lars Petter Bjørnsen
Lars Eide Næss-Pleym
Jostein Dale
Lars Erik Laugsand

Oversiktsartikkel

Ane Sørlie Kværner
Helene Harnæs
Dena Helene Alavi
Linnea Bärebring
Hege Berg Henriksen
Marianne Grønlie Guren
Peter Mæhre Lauritzen
Heidi Beate Eggesbø
Gro Wiedswang
Sigbjørn Smeland
Rune Blomhoff

Klinisk oversikt

Siren Eriksen
Ellen Karine Grov
Bjørn Lichtwarck
Ingunn Holmefoss
Kjell Bøhn
Christian Myrstad
Geir Selbæk
Bettina Husebø
Henrik Andreas Torp
Bjarte Nystøyl

Noe å lære av

Ane Toft
Tore Wergeland Meisingset
Sverre Georg Sæther

Kort kasuistikk

Anders Tveita
Siv Hestenes
Eirik Robsahm Sporastøyl
Stian Aleksander Pettersen
Bente Lund Neple
Marius Myrstad
Arnljot Tveit
Hege Frøen
Jan Svendsen
Else Johanne Rønning
Line Broch
Simone Wester
Anniken Haslund
Astrid Edland

Medisin og tall

Intervju

Marit Tveito

Legelivet

Marte Syvertsen

Språkspalten

Tidligere i Tidsskriftet

Julie Didriksen
Synne Lofstad

Anmeldelser

Grunde Wibetoe

Ph.d.-disputaser

Minneord

Ståle Ritland
Ivar Opedal
Fred-Arne Halvorsen
Johan Lyng
Kristian Selvig
Alv J. Skarbøvik
Ulrik Fredrik Malt
Randi Rosenqvist
Otto Steenfeldt-Foss
Per Vaglum
Lars Weisæth
Bjørn Østberg
Karin Margrethe Schøning
Morten Andersen
Per Christian Medby
Odd Kummen
Ola Christiansen
Stein Tjessem

Aktuelt i foreningen

Christer Mjåset
Samfunnspolitisk avdeling