Steinar Marselius Sivertsen

Minneord
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Vår gode venn og kollega, Steinar Marselius Sivertsen gikk bort 13. februar 2020. Familien har mistet en kjær og omsorgsfull ektemann, far og bestefar. Vi, som fikk gleden av å jobbe med Steinar i mange år, vil savne en fremragende kollega, en mentor, og ikke minst en trygg og alltid hjelpsom venn.

  Steinar var født i Skjerstad i Nordland i 1943. Han vokste opp på gård og var odelsgutt. 

  Artium tok han ved Bodø gymnas i 1963. Steinar ønsket å bli lege og reiste etter artium til Wien, hvor ha ble uteksaminert som lege i 1971. Han reiste hjem etter studiene og tok norsk tilleggskurs i 1972. I denne tiden møtte han også Anna, som jobbet som jordmor ved Aker sykehus. De giftet seg i 1973 og fikk de kommende årene tre barn.

  Etter fullført turnustjeneste jobbet Steinar på gynekologisk avdeling ved Innherred sykehus i to år. Kirurgien ble etter hvert hans valg, og han arbeidet på kirurgisk avdeling ved Nordland Sentralsykehus i årene 1976–83.

  Til Ullevål kom han i 1983 og fullførte der spesialisering i generell kirurgi. Det er også der interessen for urologi ble vakt, og han ble godkjent spesialist i urologi i 1989.

  Steinar kom til Elverum og Sentralsykehuset i Hedmark i 1990. Som fylkets første spesialist i urologi tok han fatt på oppgaven med å bygge opp et urologisk tilbud til fylkets innbyggere. Som så mange andre steder i landet på den tiden var urologien ivaretatt av generelle kirurger.

  Steinar la ned en betydelig innsats i dette arbeidet og lyktes med å bygge opp et moderne urologisk tilbud. Etter funksjonsfordeling på slutten av 1990-tallet ble urologien flyttet til Hamar, og avdelingen ble etter hvert stor, med seks overleger, to leger i spesialisering og LIS-leger i rotasjon.

  Steinar overlot seksjonsansvaret etter hvert til andre. Som nestor forble han imidlertid fram til pensjonsalder en trygg, faglig bauta som alle lyttet til. Han var en teknisk fremragende kirurg som alltid trådte til når det trengtes og som aldri sa nei.

  Som medmenneske var Steinar unik. Han var alltid hjelpsom, trygg, rolig og tålmodig. Vi som fikk være Steinars kolleger gjennom mange år føler takknemlighet. Han var et forbilde for oss alle.

  I denne tiden går våre tanker til Steinars familie som betydde så mye for ham.

  Tidligere kolleger ved urologisk seksjon/kirurgisk avdeling, Sykehuset Innlandet, Hamar

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media