Odd Johan Frisvold

Alv J. Skarbøvik Om forfatteren
Artikkel

Odd Johan Frisvold døde på Hatlane omsorgssenter tirsdag 7. april 2020, vel 85 år gammel. Vi mottok budskapet med sorg. Han var en dyktig og respektert kollega, både lokalt og nasjonalt.

Odd tok examen artium på reallinjen i Ålesund i 1954 og medisinsk embetseksamen i Bergen i 1960. Han ble godkjent som spesialist i indremedisin i 1969 og i hjertesykdommer i 1985. Turnustjenesten ble gjennomført ved Sykehuset i Ålesund og i Stranda legedistrikt.

Deretter fulgte tjeneste ved Haukeland sykehus i Bergen ved avdelinger for indremedisin, nevrologi og pediatri. Fra 1964 til 1967 var han assistentlege ved Medisinsk avdeling ved Fylkessykehuset i Ålesund. Han var også bedriftslege ved institusjonen og reservelege fra 1967 til 1970, og etter dette assisterende overlege og leder for akuttmedisinsk seksjon.

Han hospiterte ved flere andre sykehus: Ullevål sykehus, Rikshospitalet, Haukeland sykehus og Regionsykehuset i Trondheim. I tillegg til dette gjennomførte han flere studiereiser til Danmark, Nederland, Sverige, England og Skottland samt USA.

Han var svært interessert i administrasjon. I flere år var han sjeflege ved Ålesund sykehus. Han var medlem i Yngre legers forenings landsråd i en periode, formann i Overordnede sykehuslegers forening fra 1982 til 1985, medlem i spesialitetsrådet fra 1981 til 1989 og medlem i Sentralstyret. Han satt i Ålesund bystyre fra 1980 til 1987 og var også medlem i diverse foreninger, blant dem Rotary.

Undertegnede arbeidet sammen med ham fra 1960 og til han gikk av fra sin stilling ved sykehuset i 2001. Han hadde da vært avdelingsoverlege ved Medisinsk avdeling siden 1988. Samarbeidet har hele tiden vært tillitsfullt og godt, og jeg vet at han har hatt et godt forhold til medarbeiderne på alle plan ved sykehuset.

Det er alltid trist når gode venner og samarbeidspartnere går bort. Våre tanker går nå til Ingeborg og deres to barn og familie. Vi deler sorgen med dem.

Anbefalte artikler