Synne Lofstad Om forfatteren
Artikkel

«Jeg blir ikke hørt» er et kjent utsagn fra pasienter. Men forstår legen og pasienten hverandre? Æsculap gir i 1965 sine lesere anledning til å teste sine kunnskaper om de folkelige navnene på sykdommer og plager (Æsculap 1965; 45: 9–12).

Gjett tre ganger.

Vi medisinere har så lett for å imponere omgivelsene ved hjelp av vårt latinske vokabular, og selvsagt føler vi oss enormt kunnskapsrike når andre mennesker står og måper og ikke forstår hva ordene betyr. Men glorien faller betraktelig når man vet at den gjengse medisinske terminologi er rene hærverket på elementær latinsk grammatikk. Enda mer falmet blir glorien når det viser seg at en stor del av de medisinske studenter har minimal kjennskap til den folkelige nomenklatur, og derfor skal Hr. Leser av Æsculap få anledning til å teste sine kunnskaper på disse små smaksprøvene.

(For dem som er idiosynkratiske overfor «maulet» og tror at dette er infisert av Vestlandsfanden eller andre hyggelige vesener, kan opplyses at mesteparten av eksemplene er hentet fra Romerike). (…)

Hva betyr:

1) Krimsykje. 2) Lungebrune. 3) Elveblåst. 4) Svekk. 5) Skrykkja. 6) Synutrekk. 7) Heileskaking. 8) Dauingklyp eller dauklyp. 9) Mosott. 10) Eitersmøg. 11) Åt. 12) Fang. 13) Lett. 14) Vattersott. 15) Kredda

Foto: Leif Ørnelund / Oslo Museum

Svar på «GJETT TRE GANGER»:

1) Forkjølelse, 2) Pneumoni, 3) Urtikaria, 4) Rachit, 5) Chorea Huntington (fra Telemark) 6) Distorsio, forstrukket sene, 7) Commotio, 8) Subcutane blåfargete hæmatomer, 9) Magekatarr, 10) (Hud-)kreft, 11) Cancer, 12) Epilepsi, 13) Cephalalgia, 14) Ascites, ødemer, 15) Meslinger

Der gis 1 poeng for hvert riktig svar.

Over 12 poeng:

Imponerende. Begynn som naturlege!

« 9 «

Bra.

« 6 «

Hvis ikke kunnskapene bedres, vil du få vansker med å forstå pasientene når du kommer på turnus i distriktet.

3–6 «

Elendig.

Under 3 «

Prøv heller et annet studium.

P.S. Vi oppfordrer leserne til å komme med bidrag til senere gjettekonkurranser av samme slag.

Anbefalte artikler