Naturen vi er en del av

Are Brean Om forfatteren
Artikkel

Covid-19-pandemien er et vendepunkt for verden slik vi kjenner den. Både sykdommen og tiltakene for å bremse den har gitt store helsekonsekvenser. Sykdommen oppsto i det komplekse samspillet mellom natur, mennesker og miljø og spredde seg i rekordfart verden over fordi våre moderne samfunn er så tett sammenvevd.

Det har ikke manglet på advarsler. Likevel har vi verken på et individuelt, nasjonalt eller internasjonalt nivå tatt dem alvorlig. Nok en gang har vi levd i en falsk forestilling av å være hevet over den naturen vi er en del av. Men all menneskelig aktivitet som skader miljøet, skader også oss selv. Planetens helse bestemmer vår helse. Koronakrisen går over, før eller siden. Det gjør ikke den største trusselen mot planeten og vår helse: klimakrisen. Den truer den globale folkehelsen på utallige måter, også ved at den vil føre til hyppigere og større pandemier. Mot klimakrisen hjelper verken selvisolering eller vaksiner.

Vårt svar på koronakrisen vil forme klimakrisen i årene som kommer. I USA har president Donald Trump brukt koronakrisen som påskudd til å fjerne miljøreguleringer. Også i Norge har enkelte politikere tatt til orde for det samme. For både planeten og vår helse er det det motsatte vi trenger.

Anbefalte artikler