S. Hofvind og medarbeidere svarer

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Løberg og Bretthauer kommenterer vår artikkel om implantater og brystkreftrisiko blant kvinner som har deltatt i Mammografiprogrammet (1). Vi studerte risiko for å få påvist brystkreft hos kvinner med og uten implantat, uavhengig av testhyppighet og fant at forekomst av brystkreft var lavere blant kvinner med enn uten implantat. Vi er enige i at det hadde vært interessant å beregne rater av sykdommen slik at man også hensyntar testhyppighet. Dessverre hadde vi ikke komplett informasjon om kvinnenes brystundersøkelser, og kunne derfor ikke gjøre det.

  Uansett bruk av andeler eller rater er forskjellene i disfavør av de med implantater, statistisk signifikant eller ikke. Forfatterne beregner rater og viser en ikke-signifikant forskjell i svulster med diameter over 20 mm på 114/98=16 %. Utfordringer knyttet til posisjonering og fremstilling av kjertelvevet hos kvinner med proteser kan forklare hvorfor disse kvinnene får påvist færre brystkreftsvulster, men at de tilfellene som oppdages har blitt større. Det er ingen grunn til at kvinner med proteser har mer eller mindre andel av saktevoksende svulster enn de uten.

  Vi er helt enige med Løberg og Bretthauer i at en ikke skal lure hverken lesere eller kvinnene, men vi vil heller ikke villede og gi falsk trygghet. På bakgrunn av de dataene vi hadde mener vi å ha belegg for at kvinner med proteser har en lavere risiko for å få påvist brystkreft enn de uten, og at svulstene kan se ut til å bli påvist senere i sykdomsutviklingen, selv om forskjellen ikke var statistisk signifikant. Våre resultatene er i samsvar med andre studier (2).

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media