Medisinstudenter tilbys gratis tilgang til e-læringskurs ut året

Linda Ophaug, Vilde Baugstø Om forfatterne
Artikkel

Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser (Noklus) gir medisin-, sykepleier- og bioingeniørstudenter fri tilgang ut året til e-læringskurs i laboratoriearbeid.

VIKTIG FOR BEREDSKAPEN: – At studentene kan gå inn og overta enkle oppgaver, vil frigjøre folk på sykehusene, noe som er viktig for beredskapen, sier Sverre Sandberg, leder i Noklus. FOTO: Noklus.

Koronaviruset har lagt et sterkt press på helsevesenet og behovet for ekstra hender har vært stort. Medisin-, sykepleie- og bioingeniørstudenter kan bli bedt om å være i beredskap ved mangel på personell ved sykdom og karantene, og Noklus ønsker å bidra til at studentene stiller best mulig rustet til innsats i helsetjenesten. Siden april har de derfor tilbudt disse studentene gratis tilgang til e-læringskurs.

Kursene har vært populære. Etter at de ble gjort gratis, har medisinstudenter gjennomført 375 kurs per 27. april. Venøs prøvetakning og kapillær prøvetakning ligger på topp med henholdsvis 91 og 63 gjennomførte kurs, tett fulgt opp av urinprøvetaking og urinveisinfeksjon på tredje- og fjerdeplass. Noklus ser også en markant økning i antall fullførte kurs etter at de ble gjort åpent tilgjengelig for studenter.

Andre kurs som tilbys er CRP, urinstrimmel, bakteriell undersøkelse av urin, andre urinundersøkelser, kvalitetsarbeid og laboratorieansvar. Det tar mellom 15 og 45 minutter å gjennomføre ett kurs.

Viktig for beredskapen

Dersom studentene gjennomfører e-læringskursene i laboratoriearbeid, er en viktig laboratoriefaglig del av det studentene vil møte i arbeidslivet godt ivaretatt, forteller Sverre Sandberg, leder i Noklus.

– Det betyr at studenter lettere kan gå inn og erstatte andre, for eksempel ved prøvetaking og enkle analyseringer på pasientnære instrumenter, sier han.

Ifølge Sandberg er det generelt et stort behov for opplæring i laboratoriearbeid. I en tid der alle ordinære kurs er avlyst, er e-læringskurs godt egnet.

– Kursene gir en innføring i det mest elementære laboratoriearbeidet. At studentene kan overta dette vil frigjøre folk på sykehusene, noe som er viktig for beredskapen. Alle ansatte på sykehus har også adgang til disse kursene. De kan få adgangen ved å ta kontakt med laboratoriet på sitt sykehus, påpeker Sandberg.

Tilgang via studiestedet

Studiesteder som ønsker å benytte seg av tilbudet, kan ta kontakt med Noklus på noklus@noklus.no. Studiestedet blir da tildelt brukernavn og passord som gir tilgang til e-læringskurs og laboratorieprosedyrer.

Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser (Noklus) arbeider for å bedre kvaliteten ved den medisinske laboratorievirksomhet som drives i Norge, og ble etablert i 1992 av Den norske legeforening, Kommunenes Sentralforbund og Helse- og omsorgsdepartementet.

Anbefalte artikler