Rettelse: Vannlatingsforstyrrelser hos barn – en praktisk tilnærming

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tidsskr Nor Legeforen 2020; 140: 155–9.

  I Tidsskriftet nr. 2/2020, s. 157 skal det stå: I tre av fire tilfeller er nattlig polyuri, dvs. nattlig urinproduksjon > 130 % av forventet blærekapasitet, årsaken. I tabell 2 skal det stå: Nattlig polyuri: Nattlig urinproduksjon > 130 % av forventet blærekapasitet. Dessuten skal det i figur 1 stå: Nattlig polyuri (> 130 % av forventet blærekapasitet).

  Vi beklager feilen, den er rettet på nett.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media