Rettelse: Vannlatingsforstyrrelser hos barn – en praktisk tilnærming

Anine Lie, Ann Christin Gjerstad, Vibeke Fossum, Cathrine Teigen, Hans Skari, Petra Aden, Anna Bjerre Om forfatterne
Artikkel

Tidsskr Nor Legeforen 2020; 140: 155–9.

I Tidsskriftet nr. 2/2020, s. 157 skal det stå: I tre av fire tilfeller er nattlig polyuri, dvs. nattlig urinproduksjon > 130 % av forventet blærekapasitet, årsaken. I tabell 2 skal det stå: Nattlig polyuri: Nattlig urinproduksjon > 130 % av forventet blærekapasitet. Dessuten skal det i figur 1 stå: Nattlig polyuri (> 130 % av forventet blærekapasitet).

Vi beklager feilen, den er rettet på nett.

Anbefalte artikler