En venn for (lege)livet

Grunde Wibetoe Om forfatteren
Artikkel

Ove B. Schaffalitzky de Muckadell, Jesper Hastrup Svendsen, Hendrik Vilstrup, red.

Medicinsk Kompendium

2 bd. 19. utg. 2 440 s, tab, ill. København: Munksgaard, 2019. Pris DKK 2 000

ISBN 978-87-628-1752-4

Nyutgivelsen (19. utgave) av Medicinsk kompendium kommer i to bind og gir en oppdatert og komplett oversikt over hele indremedisinen og de tilgrensede fagene. De over 2 400 sider dekker de indremedisinske grenspesialiteter svært godt og gir også en god innføring i forskningsforståelse, genetikk, immunologi, onkologi, palliasjon og smertebehandling, hud-, munnhule- og øyeaffeksjon, revmatologi, nevrologi, sykdomsrelatert underernæring, samt alkohol- og rusrelatert sykdom og forgiftninger, blant annet.

Flere av kapitlene avsluttes med en seksjon kalt «Problemorientert diagnostikk», som gir nyttige og kortfattede råd om utredning av viktige og vanlige kliniske problemstillinger.

Tross bidrag fra hele 167 medforfattere fremstår læreverket enhetlig og godt organisert. Tekstene er konsise og velskrevne, med god bruk av oversiktlige tabeller. Det skulle imidlertid vært viet mere plass enn 16 sider til kapittelet «Den akut syge mediciske patient», som omhandler de hyppigste og viktigste presentasjonsformer ved sykehusinnleggelser samt deres akuttutredning.

For de som foretrekker å lese skandinavisk, er Medicinsk kompendium en glimrende utfordrer til mere kjente engelske lærebøker, som for eksempel Harrison’s Principles of Internal Medicine.

Et stort pluss er også at det går an å få tak i innholdet i digital versjon (som blir løpende oppdatert ved kjøp av abonnement) i tillegg til papirutgaven som samlet veier rundt 6,2 kg. Slik kan potensielle lesere velge mellom en utgivelse egnet i vaktarbeid eller som trykt utgave til bruk på kontoret eller biblioteket hjemme.

Selv om utgivelsen er kostbar, er Medicinsk kompendium absolutt å anbefale både til medisinstudenter (som vil kunne ha stor glede av boken gjennom hele studiet), leger i spesialisering og overleger som ønsker oversikt over andre fagområder enn sine egne.

Anbefalte artikler