Astrid Nøklebye Heiberg

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Vår høyt verdsatte og kjære kollega, psykiater og professor dr.med. Astrid Nøklebye Heiberg, døde 2. april, nær 84 år gammel.

  For mange er Astrid kanskje mest kjent som politiker og tidligere statsråd. For oss var hun først og fremst den varme kollegaen som alltid engasjerte seg i menneskers hele tilværelse. Titler på bøker hun skrev (Det dyrebare håpet, Endring og undring) eller redigerte med andre (Så mye ensomhet: skjebner, kriser, muligheter) er også stikkord for hvordan hun var som medmenneske. Hennes arbeid for å endre samfunnets fordommer mot mennesker som ble møtt med fordømmelse og utstøting utelukkende på grunn av sin seksuelle legning, er legendarisk. Hennes store engasjement for menneskers sosiale forhold og livsbetingelser viser seg også i en rekke styreverv (f.eks. Universitetet i Oslos pris for menneskerettigheter, Lisl og Leo Eitingers fond; Norsk gerontologisk institutt; Statens institutt for alkoholforskning; Senter for medisinsk etikk), så vel som deltagelse i utvalg og komitéer med humanitære fokus (f.eks. Den norske komité for det internasjonale år for funksjonshemmede, Europarådets komité som undersøker fangers soningsforhold, Uførepensjonsutvalget).

  Hennes forskning gjenspeilet på samme måte hennes humanistiske helhetsengasjement, eksempelvis doktorgraden som handlet om sammenhengen mellom kvinners liv og kjevesmerter. Også der var hun foregangskvinne. Det var ikke tilfeldig at hun ble den første norske kvinne som tok en doktorgrad i psykiatri og senere ble utnevnt til professor i faget. Det var med stolthet at Norsk psykiatrisk forening hadde henne som æresmedlem. Hennes psykiatriske humanistiske engasjement fikk også internasjonal kollegial anerkjennelse ved at hun var innvalgt som Honary member of American College of Psychiatry, et æresmedlemskap som kun meget få utenom USA tildeles.

  Likevel er det nok hennes varme, den smittende latteren, det gode smilet og de snille øynene som best sammenfatter hva som kjennetegnet Astrid som menneske og medmenneske. Vi, hennes nære venner og kolleger, vil savne henne.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media