Helsepersonell får yrkesskadeerstatning ved koronasmitte

Troy Gulbrandsen Om forfatteren
Artikkel

Regjeringen endrer yrkesskadereglene i folketrygden slik at helsepersonell som smittes av koronaviruset på jobb, sikres gode økonomiske rettigheter.

Koronasmitte og covid-19 var tidligere ikke omfattet av listen over sykdommer som kunne godkjennes som yrkessykdom og gi rett til yrkesskadeerstatning. Nå er sykdommen oppført på listen. De nye reglene vil også gjelde for yrkesskadeforsikringsloven.

– Helsepersonell står i første rekke i bekjempelsen av koronasmitten. De gjøre en uvurderlig innsats for fellesskapet vårt, og utsettes samtidig for mer smitte enn de fleste andre. Nå endrer vi reglene, slik at helsepersonell som smittes på jobb dekkes av yrkesskadeforsikringen, uttalte arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.

Samlet arbeidstakerside

Regelendringene ble annonsert 7. april, og gjelder fra 1. mars 2020. Tidligere har en samlet arbeidstakerside krevd utvidelse av forsikringsdekningen for ansatte som eksponeres for smitte. 31. mars sendte Akademikerne helse, LO Stat, UNIO, YS og SAN brev til arbeidsgiverforeningen Spekter der de slo fast følgende:

«Tillitsvalgte og medlemmer er svært bekymret for sitt arbeidsmiljø fremover, særlig knyttet til forhøyet risiko for smitte av covid-19. Dette blir forsterket av forventet eksponering kombinert med knapphet på smittevernsutstyr. Det er indikert fra fagpersoner at høy og hyppig eksponering i stress over tid, gir høyere risiko for alvorlig sykdomsforløp og død».

Legeforeningen sendte i mars også brev til Arbeids- og sosialdepartementet om samme tema, der de ba om en utvidelse av yrkessykdomsforskriften og at det i denne forbindelse ble lempet på beviskravet.

Anbefalte artikler