Forside nr. 8/2020

Artikkel

Illustrasjon © Ane Barstad Solvang

Sars-CoV-2 har satt verden på hodet. Hva er det som gjør dette viruset så spesielt? Hvorfor blir noen så syke? Mye er fremdeles ukjent. Effekter av viruset kan sette oss på sporet av de patofysiologiske mekanismene. Er man heldig, er kanskje noen av mekanismene mulige angrepspunkter for behandling.

Det har vært reist mistanke om økt risiko for lungeembolisme hos pasienter med covid-19, til tross for standard tromboseprofylakse. Er det en tilfeldighet eller en effekt av viruset? Og hvis det skyldes viruset, er det viruset selv eller er det immunresponsen som setter i gang koagulasjonskaskaden?

Akvarellen på forsiden er malt av Ane Barstad Solvang. Mer av hennes arbeider finner du her: www.anebarstadsolvang.com

Anbefalte artikler