Velkommen til digitalt landsstyremøte

Samfunnspolitisk avdeling Om forfatteren
Artikkel

For første gang avholdes Legeforeningens landsstyremøte digitalt. Det skjer onsdag 27. mai.

Korona-pandemien har tvunget frem nye måter å møtes på. Som følge av myndighetenes restriksjoner, vil også Legeforeningens årlige landsstyremøte avholdes digitalt den 27. mai kl. 09.00.

Sakliste

Fordi møtet gjennomføres digitalt, vil sakene om helsepolitisk debatt, aktuelle saker samt øvrige debatt-saker, utsettes til høstens møte. Det tradisjonelle «åpningsmøtet» med prisutdelinger utsettes også til høsten. Landsstyret vil i mai behandle saker som omhandler regnskap, diverse lovendringer, vedtektsendringer, rettshjelpsordningen samt årsmelding.

Gjennomføring av møtet

Landsstyremøtet skal gjennomføres på den digitale plattformen Zoom, og vil bli ledet av dirigenter. Som i et vanlig møte, vil det være mulig å tegne seg på talerlisten med innlegg og replikk, sende inn vedtaksforslag i forkant av møtet og under møtet, samt votere over forslag.

Høstens landsstyremøte på Soria Moria

Sentralstyret har vedtatt at høstens landsstyremøte på Soria Moria inkluderer lederseminaret og lokalforeningssamlingen som allerede er planlagt i november. Sekretariatet jobber med å få oversikt over høstens møter i foreningsleddene og vil senere komme tilbake med dato for høstens landsstyremøte.

Dersom du har spørsmål, kan disse sendes til landsstyremote@legeforeningen.no.

Anbefalte artikler