Les mer om

Les mer om
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Bildediagnostikk ved covid-19

  Bildediagnostikk ved covid-19

  Røntgen thorax og CT thorax er de mest aktuelle bildediagnostiske metodene ved utredning og oppfølging av pasienter med mistenkt eller fastslått covid-19. Sykdommen kan fremkomme som bifunn ved radiologiske undersøkelser av lungene tatt på annen indikasjon og kan også ramme andre organer. Smittestatus må ikke stå i veien for nødvendige bildeundersøkelser, spesielt ved mistenkt lungeembolisme. Emboliske komplikasjoner i lungene kan medvirke til hypoksemi og respirasjonssvikt.

  Kronikk: Bildediagnostikk av pasienter med covid-19
  Kort kasuistikk: Lungeembolisme ved covid-19

  Omsorg for de skrøpeligste

  Omsorg for de skrøpeligste

  Eldre, skrøpelige personer er særlig utsatt for smitte og død av covid-19. Det er ikke lett å balansere hensynet til smittevern med ønsket om optimal behandling og respektfull omsorg. Pasienter skal ikke utsettes for inngripende og plagsom intensivbehandling som ikke er til nytte for dem, men høy alder må aldri i seg selv være et kriterium for å ikke tilby slik behandling. Hvordan skal vi ivareta et godt helsetilbud til våre skrøpelige eldre når covid-19-pandemien går over i en ny fase?

  Omsorg for døende sykehjemspasienter med covid-19 er krevende, særlig når pasienten opplever akutt angst og trues av kvelning. Forhåndssamtaler, palliative tiltak og kontakt med pårørende står sentralt.

  Kronikk: «Hvileskjær» i pandemien må brukes til bedre planlegging for de eldste
  Klinisk oversikt: Behandling, omsorg og pleie for døende sykehjemspasienter med covid-19

  Færre pasienter i akuttmottak

  Færre pasienter i akuttmottak

  Antall pasienter som ble henvist til Akuttmottaket ved St. Olavs hospital i de første ukene av covid-19-pandemien, var betydelig lavere enn snittet for de foregående ukene. Reduksjonen var størst blant pasienter med lav hastegrad. Andelen smitteisolerte pasienter økte. Dette fremgår av en kartlegging for perioden fra uke 2 til uke 12. Tilsvarende funn er gjort i andre europeiske land.

  I Nesbyen ble det kommunale helsetilbudet lagt om for å møte en potensiell bølge av koronasmitte. De seks grepene viste seg å være nyttige.

  Kort rapport: Pasienttilstrømming i et akuttmottak i påvente av covid-19-pandemien

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media