Et annerledes landsstyremøte

Marit Hermansen Om forfatteren
Artikkel

Året vi står midt oppe i blir et annerledes år. Koronapandemien preger samfunnet, helsetjenesten og hver enkelt av oss sterkt. Landsstyremøtet i 2020 vil også bli annerledes.

Pandemien påvirker sakene, politikken og hvordan vi gjennomfører møtet. Men på samme måte som leger har brettet opp ermene og funnet gode løsninger i tjenesten, skal vi også i dette annerledesåret finne nye løsninger og gjennomføre landsstyremøtet, slik at vi får tatt de rette avgjørelsene og viktige politiske veivalg.

Derfor blir landsstyremøtet i år delt i to. Onsdag 27. mai gjennomføres et digitalt landsstyremøte, og i starten av desember planlegges det for et todagers landsstyremøte på Soria Moria. Under mai-møtet skal regnskapet godkjennes, og den aktuelle økonomiske situasjonen og årsmeldingen behandles. I tillegg er det flere saker om lovendringer, som gjennom høring i organisasjonen er godt forberedt til behandling. Høstens møte vil forhåpentligvis likne mer på det landsstyremøtet vi kjenner, og sentralstyret har lagt flere av de store og viktige sakene til dette møtet.

I den akutte fasen av koronapandemien, har det vært utfordrende å løfte ikke-pandemirelaterte saker til politisk diskusjon. Det er krevende å ha fokus, og det er vanskelig å overskue hvordan helsetjenesten vil se ut framover. Derfor vil et landsstyremøte til høsten også gi oss anledning til å vurdere aktualitet og behov for debatt på en bedre måte.

Midt i koronapandemien, ble også handlingsplanen for fastlegeordningen lagt frem. Regjeringen har forpliktet seg til en økonomisk opptrappingsplan fra 2020-2024, med totalt 1,6 milliarder i friske midler til fastlegene. Mange av Legeforeningens innspill er tatt med i handlingsplanen. Dette er gledelig, men jobben er langt fra ferdig. Skal regjeringen nå målene som er satt, krever det ytterlige økonomisk satsing. Dette er fortsatt en viktig sak for Legeforeningen, og vil prege vårt arbeid i årene som kommer.

Koronapandemien vil også påvirke Legeforeningens økonomi. Det er viktig at landsstyret har oversikt over mulige utgifter og inntekter når Legeforeningens rammebudsjett for 2021 skal behandles. Den oversikten er også bedre når vi kommer til høsten, enn her vi står i dag.

Men først skal vi møtes digitalt onsdag den 27. mai. Vi gjør det for første gang, og vi skal gjøre det skikkelig; også med åpning, tale og gjester. Landsstyret er Legeforeningens øverste organ, og når landsstyret møtes, er foreningen alltid godt forberedt. Sakspapirene ligger til gjennomsyn på legeforeningen.no, og som alltid er landsstyremøtet åpent.

Vi har nå fått mye og god erfaring med digitale møter, forhandlinger, webinarer og til og med sosiale sammenkomster digitalt. Derfor er jeg trygg på gjennomføringen den 27. mai. Men behovet for å møtes ansikt til ansikt øker; å snakke i munnen på hverandre, le sammen og gestikulere. De viktige helsepolitiske debattene tar vi best fra talerstolen, med velforberedte innlegg og summing i salen. Vi ønsker nerve og temperatur, dirigenter som jobber til sitt ytterste og meningsbryting som flytter oss ett hakk videre. Det får vi best til når vi er sammen. 

Vel møtt til landsstyremøte!

Anbefalte artikler