Medisinsk rådgivningsgruppe for covid-19

Vilde Baugstø Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningen har etablert en egen rådgivningsgruppe i påvente av økt etterspørsel etter medisinskfaglige råd som følge av koronaviruset.

RÅDGIR: Cecilie Risøe, leder i Legeforeningens fagstyre, oppfordrer til godt og effektivt smittevern, både i og utenfor jobb. Foto: Vilde Baugstø.

Legeforeningen har bedt de fagmedisinske foreningene om å avgi representanter til den medisinske rådgivningsgruppen. En rekke spørsmål dukker opp om virusutbruddet, både om smittemåte og smittevern. Er det for eksempel en sammenheng mellom virusmengden man utsettes for og risiko for alvorlig infeksjon? Betyr i så fall det at klinisk personell burde bruke beskyttelsesutstyr hele arbeidsdagen, uansett mistanke om luftveisinfeksjon eller ikke hos pasientene?

– Koronaviruset smitter i all hovedsak ved kontakt og dråpesmitte. Et unntak er inngrep som kan føre til særlig stor eksponering og inhalasjon av dråpekjerner dypt ned i lungene, såkalte aerosolgenererende prosedyrer, forklarer Cecilie Risøe, leder i Legeforeningens fagstyre, og utdyper:

– I slike situasjoner anbefaler Folkehelseinstituttet bruk av åndedrettsvern for å beskytte luftveiene til helsepersonell.

Sikkerheten må ivaretas

Legeforeningen er opptatt av at sykehus og kommuner ivaretar sikkerheten til helsepersonell, blant annet ved å sørge for tilstrekkelig smittevernutstyr.

–Våre medlemmer står i front og behandler pasienter i bekjempelsen av koronaviruset. I en situasjon med stor risiko for å bli smittet, forventer vi at alle gjør alt de kan for å dempe risikoen, sier president Marit Hermansen.

Når det er knapphet på smittevernutstyr, er det også viktig at utstyret brukes riktig.

– Vi har etterlyst konkrete råd, og her opplever vi at Folkehelseinstituttet gjør gode vurderinger. Ved behov må rådene la seg tilpasse den praktiske hverdagen hos de som vet hvor skoen trykker, presiserer legepresidenten.

Innlosjere helsepersonell utenfor hjemmet?

Legeforeningen har fått spørsmål om nøkkelpersonell i helsetjenesten burde innlosjeres andre steder enn i eget hjem på fritiden. Rådgivningsgruppen påpeker at dersom smittevern skulle trumfe alle andre hensyn, kunne man tenke seg at helsearbeidere ble innlosjert i egne bygg og ikke fikk returnere til sine familier før etter 14 dagers karantene.

– Dette har blant annet vært praksis i Kina. I norsk sammenheng anses det å være svært inngripende. Vi må huske på at smitten nå finnes både på sykehus og i samfunnet for øvrig, og intet sted er absolutt trygt. Men heldigvis er ikke sykdommen alvorlig for de aller fleste. Den beste strategien er derfor å praktisere godt og effektivt smittevern, både i og utenfor jobb, oppfordrer Cecilie Risøe.

Legeforeningen følger situasjonen tett. På legeforeningen.no, finner du oppdatert informasjon om konsekvensene av utbruddet og hvordan du kan kontakte Legeforeningen.

Anbefalte artikler