Øistein Blørstad

Minneord
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Øistein Blørstad (født 7. januar 1933) døde 23. mars i år, 87 år gammel. Det var med stor sorg vi mottok budskapet om hans bortgang. Den siste tiden opplevde han sviktende helse, men døden skyldtes ikke covid-19.

  Han var en dyktig og respektert kollega, både lokalt og nasjonalt. Examen artium tok han på Lillehammer i 1951, og medisinsk embetseksameni Oslo i 1957, som den beste på sitt kull og med karakteren Innstilling, noe sombare oppnås med års mellomrom. Turnustjenesten ble utført ved Narvik sykehus og i Ibestad legedistrikt. Deretter fulgte tjeneste ved sykehusene i Lillehammer, Aker og Tønsberg. I 1967 ble han ansatt som reservelege ved Medisinsk avdeling ved Drammen sykehus, og det var her han fortsatte sin yrkeskarriere som overlege.

  Han var godkjent som spesialist i indremedisin og i grenspesialiteten nyremedisin. Fagenes utvikling fulgte han nøye, og han introduserte pacemakerbehandling for hjertepasienter og startet med dialyse for nyresviktpasienter. Han ledet hjerte- og nyreavdelingene ved sykehuset i mange år, og pasientene følte seg trygge i hans varetekt.

  Som en dyktig læremester fulgte han opp sine elever. Samarbeidet med kolleger var godt, og han bidro til å holde en god tone innad i avdelingen. Sykehuskarrieren avsluttet han som sjeflege ved sykehuset. Som pensjonist var han sykehjemslege i fem år. Han var også formann i Buskerud legeforening og medlem av Legeforeningens landsstyre i 14 år.

  Han var en handyman på mange felt; en som kunne fikse medisinsk teknisk utstyr, som dialysemaskiner. Han var en dyktig snekker og treskjærer, reparerte bil og vedlikeholdt boligen samt hytta ved Sjusjøen. Sammen med sin kone Kari opparbeidet han en flott og planterik hage. Noen år var han også en ivrig elgjeger som sørget for mye god mat i fryseren.

  Han hadde stor omsorg for familien som betød mye for ham, og våre tanker går nå til konen Kari, deres tre døtre, svigersønner, barne- og oldebarn.

  Vi har mange gode minner om ham. Vi vil savne ham og lyser fred over hans minne.

  På vegne av nåværende og tidligere overleger ved Medisinsk avdeling Drammen Sykehus

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media