CT-screening av lunger redder liv

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  CT-screening av røykere gir redusert dødelighet, viser studie.

  Illustrasjon: amathers/iStock
  Illustrasjon: amathers/iStock

  Lungekreft er kreftsykdommen som tar flest liv, både i Norge og i verden. I en multisenterstudie fra Nederland og Belgia ble rundt 13 000 menn og 2 600 kvinner i alderen 50–74 år og som var røykere eller tidligere røykere, randomisert til fire lavdose CT-undersøkelser av lungene over fem år eller ingen screening (1). Etter ti år var insidensen av lungekreft i de to gruppene henholdsvis 5,58 og 4,91 tilfeller per 1 000 personsår. Antall lungekreftdødsfall var henholdsvis 2,5 og 3,3 per 1 000 personår, dvs. en reduksjon på 24 % (kumulativ rateratio 0,76; 95 % KI 0,61–0,94; p = 0,01). For kvinner var reduksjonen enda større, men ikke statistisk signifikant, antakelig pga. antallet personer.

  – Denne studien viser at vi nå har solid evidens for at CT-screening kan redusere dødeligheten av lungekreft, sier Haseem Ashraf, som er førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo og overlege ved Bildediagnostisk avdeling, Akershus universitetssykehus.

  – Norsk lungekreftgruppe arbeider for å få et etablert et screeningprogram for lungekreft også i Norge, forteller Ashraf. Basert på bl.a. denne studien er det grunn til å tro at over 500 liv kan reddes fra død av lungekreft dersom alle røykere eller tidligere storrøykere i befolkningen gjennomgår lavdose CT-undersøkelse av lungene, sier Ashraf.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media