Minileder

Om forsidebildet

I dette nummeret

Redaksjonelt

Charlotte Haug
Eystein Husebye

Medisin og vitenskap

Elisabeth Kvaavik
Grethe Seppola Tell
Knut-Inge Klepp
Leiv Arne Rosseland
Audun Stubhaug
Harald Breivik
Per Christian Medby
Helge Holst Larsen
Erik Trondsen
Pål Aksel Næss
Aage Erichsen
Trond Buanes
Torstein R. Meling
Bernt J. Due-Tønnessen
Tryggve Lundar
Eirik Helseth
Ingrid Os
Aud Stenehjem
Aud Høieggen
Branimir Draganov
Trond Jenssen
Hallvard Holdaas
Tori Aanjesen
Anita C. Senstad
Nils Lystad
Kari J. Kværner
Helge Bell
Olav Dalgard
Kristian Bjøro
Kjell Block Hellum
Bjørn Myrvang
Farrukh A. Chaudhry
Tom Ivar Lund Nilsen

Tema

Ingrid Norheim
Anne Thorsby

Kommentar og debatt

Anne-Marie Baune Haraldstad
Øivind Solberg
Jana Midelfart Hoff
Steinar Aase
Einar Svendsen
Helge Ræder
Odd Kildahl-Andersen
Bengt Wedén
Erik Pomp

Nyheter og reportasjer

Ingrid M. Høie
Astrid Marie Nylenna
Ragnhild Ørstavik
Anne S. Aass Hunting
Ulf E. Kongsgaard
Steinar Bjørgo
Eiliv Lund
May-Brith Mandt

Fra foreningen

Hans Kristian Bakke
Lise B. Johannessen