Forskningen innen alternativ medisin må styrkes

Tom Sundar Om forfatteren
Artikkel

Sameline Grimsgaard

Det sier Sameline Grimsgaard, lege og fungerende leder ved Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin ved Universitetet i Tromsø. I mars arrangerte senteret den første skandinaviske konferansen om forskning innen alternativ medisin. Konferansen, som ble holdt i Oslo, samlet rundt 150 deltakere fra ulike universitets- og behandlingsmiljøer i Norden.

Nordisk samarbeid

Under konferansen ble det lagt frem tall som viser at en tredel av alle nordmenn, og litt flere kvinner enn menn, har prøvd alternativ behandling. 10–20 % har brukt alternativ medisin i løpet av det siste året.

De mest brukte alternative tilbudene i Norge er homøopati, akupunktur og kiropraktikk. Videre ser det ut til å være en klar assosiasjon mellom bruk av alternativ medisin og dårlig egenrapport helse.

– Tallene gir grunn til ettertanke. Det er både et bruker- og forskeranliggende å kartlegge utviklingen, bruken og effekten av alternativ medisin, sier Sameline Grimsgaard, som selv har bakgrunn fra epidemiologisk forskning med en doktorgrad om sammenhengen mellom fettsyrer og hjerte- og karsykdommer.

Helsepersonell storforbrukere

– Forskning innen alternativ medisin er ennå i begynnerfasen. Det er et felt der det trengs etablerte forskere, først og fremst folk med epidemiologisk bakgrunn, som kan ta tak i faglige problemstillinger og produsere nye kunnskapsdata, sier Grimsgaard. Hun mener at det er behov for en kunnskapsbasert alternativ medisin som legger vekt på å rapportere og dokumentere både behandlingseffekter og bivirkninger.

– Forskningssenterets ønske er å bygge broer og skape kontakt mellom utøvere av alternativ medisin og forskningsmiljøene. Den største utfordringen er å heve kvaliteten på prosjektene med bruk av anerkjente forskningsmetoder. På dette området har senteret en sentral oppgave i å fremme og formidle innspill og skape faglige nettverk mellom utøvere og forskere, sier hun. En annen viktig utfordring er å rekruttere seniorforskere til å veilede utøvere som ønsker å forske innen alternativ medisin.

Forskningsrådet finansierer

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM) ble etablert i 2000 med utgangspunkt i det epidemiologiske forskningsmiljøet ved Det medisinske fakultet i Tromsø, der man i en årrekke har arbeidet med problemstillinger innen alternativ medisin (1, 2). Finansieringen av senteret er sikret med midler fra Norges forskningsråd, etter anbefalinger fra et offentlig utvalg som har utredet alternativ medisin (3).

Et viktig mål for senteret er å fremme nordisk samarbeid innen alternativ medisinsk forskning, blant annet gjennom årlige konferanser og seminarverksteder. Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin har 1,2 forskerstillinger samt én stipendiatstilling. I tillegg drives det organisert forskning knyttet til akupunktur og homøopati i henholdsvis Bergen og Trondheim.

Anbefalte artikler