Forskerlinje tar form

Artikkel

Etter at Stortinget gav klarsignal til finansiering over årets statsbudsjett, vil det fra høstsemesteret 2002 bli etablert forskerlinje ved de fire medisinske fakulteter i Norge (1). Linjen skal gi plass til 12–20 studenter årlig, og målet er klart: Flest mulig av kandidatene skal oppnå dr.med.-graden i løpet av de første årene etter embetseksamen.

Organiseringen er noe ulik ved de enkelte universiteter (se fakultetenes nettsteder). I Bergen skal studentene følge vanlig undervisning frem til cand.med., og delta i alle aktivitetene som inngår i ordinært studium (2). Studiets to første år vil være en aspirantperiode, åpent for alle medisinstudenter og blant annet med hospitering i forskergrupper. For dem som tas opp på forskerlinjen, vil normert studietid bli forlenget til sju år. Til sammen skal studenten ha utført forskerarbeid tilsvarende to årsverk i løpet av fem år; det ene på fulltid og finansiert med studentstipend (3), det andre kan fordeles på ferier, helger og undervisningsfrie dager.

Anbefalte artikler