()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Erik Pomp gir i Tidsskriftet nr. 6/2002 mye nyttig og riktig informasjon om urter som blir ordinert av ulike yrkesgrupper innen helse (1). Dessverre er naturlegemiddelindustrien et marked fullt av ulike aktører – seriøse og mindre seriøse, med eller uten medisinsk kompetanse. Det er store økonomiske interesser i markedet, mange ulne behandlingsmetoder og manglende dokumentasjon for påstått effekt av ulike preparater. Det er riktig og viktig å være klar over mulige interaksjoner og bivirkninger av naturlegemidlene, og dette kommer bra frem i tabellen i artikkelen.

  Jeg vil komme med noe tilleggsinformasjon om misteltein, Viscum album. Dette nevnes i artikkelen som brukt i palliativ kreftbehandling (1). Dette er riktig, men i tillegg brukes det aktivt mot cancer i alle stadier – ikke bare palliativt. Bivirkningene som er nevnt i tabellen, er korrekte, selv om de er sjeldne.

  At det er mange inadekvate studier er også korrekt, men det er også mange høyst adekvate. De fleste er gjort i Tyskland, hvor misteltein er det mest brukte preparat mot cancer. Jeg anbefaler forfatteren å gå inn på preparatnavnet Iscador på Internett-sidene til ulike antroposofisk-medisinske sykehus i Tyskland, hvor det er henvisning til forskning og studier på misteltein. Jeg vil også nevne at veksten er brukt i over 80 år mot cancer. Den første som startet slik behandling, var gynekologen dr.med. Ita Wegmann i Sveits.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media