Notiser

Artikkel

Flere helseforetak på nett

Helse Øst, Helse Nord og Helse Sør har løsrevet seg fra Helsedepartementets nettsider og utviklet sine egne Internett-sider. Helse Midt-Norge og Helse Vest lar foreløpig vente på seg.

På foretakenes sider ligger det informasjon om virksomheten, styret, styremøter og andre nyheter. De fleste av helseforetakenes lenker informerer

videre til de lokale helseforetakene.

De regionale foretakenes nettadresser er:

Informasjon om sykehusreformen generelt og nytt fra foretakene finnes fortsatt på adressen: www.odin.dep.no/shd/sykehusreformen

Høringsuttalelser på nett

Les hele høringsuttalelsene under knappen Medlemsinformasjon på: www.legeforeningen.no

Sentralstyrereferatene på Legeforeningens nettsider

Behovet for at medlemmer og tillitsvalgte raskt skal kunne orientere seg om sentralstyrets vedtak, er bakgrunnen for at referater fra sentralstyret nå legges ut på Legeforeningens nettside (www.legeforeningen.no) så raskt som mulig etter møtet. Sentralstyret godkjenner protokollen ved slutten av møtet, og man slipper unødig forsinkelse ved at den først godkjennes i det påfølgende sentralstyremøte.

Anbefalte artikler