Nytt om navn

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Ragnar Endresen

  Forhenværende avdelingsoverlege Ragnar Endresen ved Anestesiavdelingen, Det norske radiumhospital, døde 29. januar 2002, 81 år gammel. Han kom til sykehuset i 1963, var overlege og avdelingssjef fra 1971 til 1990 og fortsatte etter fylte 70 år som ansatt på pensjonistvilkår til 1995. Han var avdelingssjef i en periode hvor det var stor utvikling, både i anestesifaget generelt og når det gjaldt avdelingen ved Radiumhospitalet. Til tross for sin beskjedenhet preget han avdelingens aktivitet gjennom en mannsalder.

  Som avdelingsleder viste Ragnar Endresen stor omsorg og interesse for den enkelte ansatt og var alltid villig til å gi en ekstra håndsrekning når det trengtes. Han hadde en spesiell evne til å formidle oppmuntring og trygghet til pasientene. Avledningens kunst behersket han til fulle. Med sin detaljerte lokalkunnskap i norgesgeografien og med et utall dikt og historier på lager var han aldri i beit for noe som kunne bli et kontaktpunkt.

  Endresen studerte medisin fra 1939 og ble arrestert da Universitetet i Oslo ble stengt i 1943. Etter tysk fangenskap i Stavern var han tilknyttet kirurgisk avdeling ved Lillehammer sykehus og betjente en illegal radio på loftet. Han var blant de norske studentene som fikk fullføre studiet i Göteborg etter krigen. Etter ca. ti år som kirurg ved forskjellige sykehus i Sverige, utdannet han seg i anestesiologi i Karlstad, ved Aker sykehus og Rikshospitalet før han kom til Radiumhospitalet.

  Ragnar Endresen kunne med full rett si at han hadde sett verden fra Yokohama til Buenos Aires. Allerede som gymnasiast seilte han i feriene som byssegutt langs norskekysten og til USA. I 1950 deltok han i første pulje ved det norske feltsykehuset i Korea, på et tidspunkt da krigen raste på det verste. Som skipslege reiste han i 1951 til Sør-Amerika, og noen år etter på cruise med «Kungsholm». Traff han senere på en sjømann, kunne han foreslå en shanty, som gjerne ble sunget som duett inntil pasienten sovnet av narkosen midt i første vers. Det var mens han arbeidet ved Sahlgrenska sjukhuset i 1952 at han traff norske Eli, som var i siste år av fysioterapiutdanningen. De giftet seg i 1956 og fikk fire barn. Da familien flyttet tilbake til Oslo, veide nok hensynet til barna og ønsket om å gi dem en norsk oppvekst tungt. Men også for Ragnar var det nok godt å komme hjem til gamle venner, skiturer i Marka og friluftsliv på fjell og sjø, alt dette som han satte så pris på.

  Et fint og godt menneske har gått bort. Ved Radiumhospitalet og for øvrig er vi mange mennesker som har gode minner etter Ragnar Endresen. Våre tanker går til Eli og deres fire barn med familier.

  Pris til kreftforsker i Tromsø

  Professor Eiliv Lund (f. 1947), Institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø, har mottatt Kong Olav Vs kreftforskningspris for 2002 på 500 000 kroner for sin innsats med befolkningsstudier.

  Eiliv Lund og hans forskningsmiljø har gjennom spørreskjemaer til mer enn

  100 000 kvinner, sammen med blodprøver fra mange av disse kvinnene, samlet en unik mengde fakta om årsaken til og medisinering av kreft. Forskerne vil nå få mulighet til å igangsette mindre pilotprosjekter og fortsette det internasjonale samarbeidet om felles analyse av dataene. Studiene viser blant annet at bruk av p-piller for unge kvinner gir svært liten risiko for brystkreft samt redusert livstidsrisiko for kreft i eggstokkene, og at man bør vurdere bruken av p-piller opp mot økt risiko for brystkreft når kvinner kommer over 40-årsalderen.

  May-Brith Mandt, Tidsskriftet

  Heder til Knut Erik Tranøy

  Professor Knut Erik Tranøy er utnevnt til ridder 1. klasse av St. Olavs Orden for fortjeneste av medisinsk etikk.

  Fra 1957 har Tranøy vært professor i filosofi i Bergen og Oslo, og siden åpningen i 1989 har han vært tilknyttet Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo som han selv var med på å ta initiativet til. Les portrettintervju med Knut Erik Tranøy i Tidsskriftet nr. 8/1999, side 1202–3.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media