()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Antall medlemmer av Den norske lægeforening fordelt på yrkesforeninger (ekskl. assosierte) 1995–2002, prosent kvinner og gjennomsnittsalder

  Antall medlemmer av Den norske lægeforening fordelt på yrkesforeninger (ekskl. assosierte) 1995–2002, prosent kvinner og gjennomsnittsalder

  Tabell

  Antall medl.

  1995

  1996

  1998

  2000

  2002

  Ylf

  3 283

  3 361

  3 761

  4 316

  4 855

  OLL

  905

  906

  899

  850

  796

  Of

  4 390

  4 534

  4 845

  5 300

  5 606

  Aplf

  3 324

  3 416

  3 421

  3 554

  3 900

  PSL

  854

  902

  1 011

  1 076

  1 107

  Namf

  471

  452

  449

  442

  421

  LVS

  551

  567

  567

  555

  538

  Lege-medl.

  13 778

  14 138

  14 953

  16 093

  17 223

  < 70 år

  12 656

  13 002

  13 831

  14 964

  16 064

  Yrk.akt. < 70

  12 489

  12 842

  13 621

  14 643

  15 626

  % kvinner

  1995

  1996

  1998

  2000

  2002

  Ylf

  43,3

  45,7

  47,5

  48,1

  48,7

  OLL

  16,9

  17,1

  17,7

  18,7

  20,5

  Of

  15,5

  16,4

  18,3

  20,8

  22,2

  Aplf

  27,8

  28,1

  28,0

  29,0

  30,6

  PSL

  17,8

  17,7

  17,8

  19,2

  19,3

  Namf

  31,0

  32,5

  33,2

  35,1

  32,8

  LVS

  25,6

  23,8

  24,5

  23,8

  23,6

  Lege- medl.

  26,2

  27,1

  28,5

  30,2

  31,6

  < 70 år

  27,3

  28,3

  29,7

  31,4

  32,8

  Yrk.akt. < 70

  27,4

  28,3

  29,7

  31,5

  33,1

  Gj.snitts- alder

  1995

  1996

  1998

  2000

  2002

  Ylf

  35,6

  35,7

  35,6

  35,3

  34,9

  OLL

  50,9

  51,2

  52,5

  53,5

  54,4

  Of

  53,1

  53,3

  53,7

  53,9

  54,1

  Aplf

  46,1

  46,4

  47,8

  48,2

  47,8

  PSL

  58,8

  58,6

  58,4

  58,7

  59,0

  Namf

  50,2

  50,2

  51,2

  52,0

  53,5

  LVS

  46,8

  48,2

  49,9

  51,3

  53,6

  Lege-medl.

  47,1

  47,3

  47,8

  47,6

  47,6

  < 70 år

  44,3

  44,6

  45,3

  45,2

  45,3

  • Tallene er inklusive pensjonister og leger i utlandet.

  • I 2000–02 er gjennomsnittsalderen 44,8 år for yrkesaktive < 70 år, en økning fra 44,0 år i 1995, 44,3 år i 1996 og 44,4 år i 1998.

  • Kilde: Dnlfs legeregister per 14.6. 1995, per 25.6. 1996, per 15.5. 1998, per 5.5. 2000 og per 6.3. 2002. For årene 1994–98 finnes tallene i Dnlfs årlige statistikkfolder, Legestatistikk.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media