Klar i kampen mot tobakksskader

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Hovedutfordringene på konferansen på Soria Moria konferansesenter var å avdekke omfanget av tobakksepidemien i Norge. Gjennom å samle norsk kompetanse på området, på tvers av faggrupper og miljøer, ønsket arrangørene å stimulere til økt informasjons- og erfaringsutveksling og bedre samordning av arbeidet.

Professorene Tore Sanner, Inger Torhild Gram og Erik Dybing innledet om henholdsvis skadepanorama ved passiv røyking, fremtidig forekomst av tobakksrelatert kreft og skadepanorama ved aktiv røyking. Foto L.B. Johannessen

Resolusjoner fra tobakkskonferansen

Konferansen fastslo at røyking er den viktigste årsak til nedsatt helse og tidlig død, og som kan forebygges i Norge. I lys av problemets størrelse er dagens tobakksforskning, forebyggende virksomhet og forvaltningsmessige regulering ikke tilstrekkelig.

Deltakerne ved tobakkskonferansen oppfordrer myndighetene til å styrke arbeidet mot tobakksbruk ved bl.a.:

 • – å oppheve forskriften som i 12 år har unntatt serveringsbransjen for tobakksloven § 6 (røykeloven), dvs. at alle serveringssteder gjøres røykfrie.

 • – å innføre et system for bevilling for tobakksforhandlere på linje med det som allerede finnes for salg av øl. Salg av tobakk til mindreårige skal kunne føre til inndragning av salgsbevilling for tobakk.

 • – å følge anbefalingen fra Verdens helseorganisasjon om å bruke en sum som minst tilsvarer 1 % av tobakksavgiften til forebyggende arbeid mot tobakksbruk.

 • – å stimulere helsepersonell til økt intervensjon mot røyking gjennom bl.a. utvidet bruk av takst 107j til bruk i strukturert røykeavvenning i fem konsultasjoner.

 • – å oppgradere opplæring i røykeavvenning i utdanningsinstitusjonene av helsepersonell.

 • – å autorisere det fremlagte handlingsprogrammet for røykeavvenning til nasjonale retningslinjer.

 • – å opprette spesialistklinikker for røykeavvenning i hvert fylke.

 • – å innføre røykfrie sykehus hvor helsearbeidere unnlater å røyke i arbeidstiden, herunder avskaffe salg av tobakk på sykehusområdet.

 • – å innføre røykfrihet på ute- og inneområder på alle skolearenaer fra barnehage til og med videregående og vurdere pålegg om røykfri arbeidstid for skolepersonale.

 • – å styrke atferdsforskningen om tobakk med lønns- og driftsmidler.

 • – å øke avgiftsnivået på tobakksvarer generelt, og på rulletobakk spesielt.

 • – å øke tilgjengeligheten av nikotinerstatningsprodukter.

 • – å gi røykere med kroniske lidelser (for eksempel hjerte- og karsykdommer, obstruktive lungelidelser og diabetes) en refusjonsordning over folketrygden for bruk av bupropion (Zyban).

 • – å innføre ensformig emballasje i form og farge for alle tobakksprodukter. Merkenavn påføres i henhold til felles standard uten bruk av logo. Varierte advarselstekster over store flater på for- og bakside ledsaget av fargeillustrasjoner. Røyketelefonens nummer (800 400 85) påføres alle pakker.

Resolusjonene ble vedtatt ved akklamasjon av konferansens drøyt 200 deltakere, som omfattet forskere fra medisinske- og samfunnsvitenskapelige miljøer, leger og annet helsepersonell, aktører fra frivillige helseorganisasjoner, yrkesorganisasjoner og offentlige helseinstitusjoner, jurister, undervisningspersonell og andre interesserte.

Anbefalte artikler